logo logo
  

Про нас

Галицький економічний вісник — науковий журнал в галузі економічних наук, який видає Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Приймає до друку наукові праці за:

галуззю науки – економіка, за наступними науковими спеціальностями:

*економічна теорія та історія економічної думки;
*світове господарство і міжнародні економічні відносини;
*економіка та управління національним господарством;
*економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
*розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
*економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
*демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
*гроші, фінанси і кредит;
*бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
*статистика;
*математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

DOI: 10.33108/galicianvisnyk_tntu

Журнал «Галицький економічний вісник» (ISSN: 2409-8892)  засновано у 2004 році (свідоцтво про державну реєстрацію №17319-6089ПР серія КВ від 19.08.2010 р.). Журнал є науковим фаховим виданням. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №261 від 06.03.2015 р.  журнал перереєстровано як наукове фахове видання з економічних наук.

Мета та тематична спрямованість Вісника — висвітлення актуальних проблем економіки та шляхів їх вирішення за допомогою досліджень, нових наукових підходів, аналізу економічних аспектів роботи підприємств та установ, а також питань удосконалення діяльності.

Журнал виходить до 6 разів на ріку журнальному варіанті.

Електронні версії статей Галицького економічного вісника з 2009 року розміщуються в інституційному репозитарії  ELARTU.

До друку приймаються статті з результатами власних оригінальних досліджень, що мають наукову і практичну значущість і не публікувалися досі. До друку не приймаються суто оглядові статті. Вимоги до оформлення статті можна переглянути тут.

Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.

Головний редактор журналу – Білоус Ольга Степанівна, заслужений працівник освіти України, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри бухгалтерського та аудиту Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

До складу редакційної колегії входять видатні вітчизняні та зарубіжні вчені.

 

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Відкритий доступ: Журнал "Галицький економічний вісник" дотримується політики відкритого доступу (open access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви. Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій... Дивись розділ Публікаційна етика.

Статті журналу індексуються у науково-метричній базі Google ScholarEBSCO та ULRICHSWEB Global Serials Directory.

 

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.