logo logo


Пенсійна реформа у Франції як баланс між адекватністю та стабільністю

НазваПенсійна реформа у Франції як баланс між адекватністю та стабільністю
Назва англійськоюPension reform in france as a balance between adequacy and stability
АвториЗеленко Н., Зеленко В.
Принадлежність Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
Бібліографічний описЗеленко Н., Зеленко В. Пенсійна реформа у Франції як баланс між адекватністю та стабільністю. Галицький економічний вісник. 2021. Том 72. № 5. С. 95-102.
Bibliographic description (trans):Zelenko, N. and Zelenko, V. (2021). Pension reform in france as a balance between adequacy and stability. Galician economic journal, vol. 72, no 5, pp. 95-102.
Bibliographic description:Zelenko, N. and Zelenko, V. (2021). Pension reform in france as a balance between adequacy and stability. Galician economic journal, vol. 72, no 5, pp. 95-102.
UDC:

331.25.021.8(44)

DOI https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.05.095
Ключові слова

пенсійна система, пенсійна реформа, солідарна пенсійна система, професійна пенсійна система, пенсійні внески, страховий стаж, пенсійна схема

Короткий опис

Проведено аналіз основних аспектів та проблем щодо реформування пенсійної
системи Франції. Більшість держав-учасниць були змушені переглянути свою систему через
кризу коронавірусу, принаймні провести її тимчасові корективи. З огляду на старіння населення
Європи, зниження рівня народжуваності та збільшення тривалості життя, пов’язане з цим зростання коефіцієнта залежності від похилого віку створює напруження для недофінансованих пенсійних систем із визначеними виплатами. Цей неявний пенсійний борг має важливі макроекономічні
наслідки. У Франції структура пенсійної системи передбачає існування солідарного складника, професійних пенсійних схем, а також – особистих (які у цій країні не є популярними). Інколи спостерігаються суттєві відмінності в пенсійних виплатах між працівниками державного та приватного секторів із однаковими заробітками, хоча у порівнянні з багатьма іншими країнами-членами ЄС, така різниця є набагато нижча. Починаючи з 1 липня 2017 р. у Франції так і не було впроваджено нових пенсійних реформ, оскільки запропонований урядом та президентом Макроном проект отримав значний спротив як профспілок, так і значної частини населення, оскільки створення т.з. «універсальної пенсійної схеми» передбачає суттєве скорочення прав майбутніх пенсіонерів. У загальному, вибір обмежувальних правил, що відображають тенденції у заробітній платі, зайнятості й тривалості життя, є критично важливим для належного управління оновленою системою. Збереження пенсійної системи Франції вже у найближчій перспективі передбачає збільшення пенсійного віку або продовження страхового стажу для отримання пенсійних виплат у повному розмірі. Пропонована урядом та президентом реформа більше спрямовується на досягнення довготермінової фінансової стійкості пенсійної системи. Що ж до адекватності пенсійних виплат, то для окремих категорій громадян вона навпаки може знизитись. За допомогою результатів наукових досліджень вказується на необхідність застосування відкоригованої стратегії подальших реформ у порівнянні з їх первинними варіантами.

 

ISSN:2409-8892
Перелік літератури
 1. Boulhol H. Objectives and challenges in the implementation of a universal pension system in France, OECP, 2019, Робочі документи економічного відділу, № 1553. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/objectives-and-challenges-in-the-implementation-of-a-universal-pension -system-in-france_5a476f15-en (дата звернення 06.08.2021).
 2. Boulhol Hervé. Towards a Universal Pension Points System in France. Intereconomics. 2020. № 2.
  URL: https://www.intereconomics.eu/contents/year/2020/number/2/article/towards-a-universal-pension-points-system-in-france.html (дата звернення 10.08.2021). https://doi.org/10.1007/s10272-020-0875-3
 3. Civil service pension: Toward a unified system with the private sector. Pensions Outlook, ОЕСР,
  2016, розділ 6. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/pens_outlook-2016-9-en/index.html?itemId=/ content/component/pens_outlook-2016-9-en (дата звернення 15.08.2021).
 4. Les Comptes de la Sécurité Sociale. Звіт із соціального забезпечення, частина І, вересень 2019.
  URL: https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2019/CCSS_RAPPORT-SEPT2019-tome%201.pdf (дата звернення 16.08.2021).
 5. Pensions at a Glance 2017, OECD Publishing, Paris, 2017. URL: https://www.oecd.org/els/public-pensions/pag2017.htm/ (дата звернення 5-8.08.2021).
 6. The 2021 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in
  the EU: Щорічний звіт Європейської Комісії та Соціального Комітету, частина І, 2021 р., 152 с. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ee6cadd-cd83-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search (дата звернення: 15.08.2021).
 7. The 2021 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU. Country profiles. Щорічний звіт Європейської Комісії та Соціального Комітету. Частина ІІ. 2021 р. 359 с. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4849864a-cd83-11eb-ac72-01aa75 ed71aS (дата звернення 14.08.2021).
 8. The Cost of Growing Older: Challenges for European Pension Systems. Intereconomics.
  Reivew of European Economic Policy. Частина 55. Березень/квітень 2020 р., № 2.
  URL: https://www.intereconomics.eu/pdf-download/year/2020/number/2/article/the-cost-of-growing-older-challenges-for-european-pension-systems-6147.html (дата звернення 10.08.2021).  https://doi.org/10.1007/s10272-020-0872-6
 9. Про фінансування соціального захисту: Закон Французької Республіки від 30.12.2017 р. № 2017–1836. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036339090?r=MkGWlsrLvq (дата звернення 18.08.2021).

 

References:
 1. Boulhol H. Objectives and challenges in the implementation of a universal pension system in France, OECP, 2019. Economics Department Working Papers, No. 1553. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/economics /objectives-and-challenges-in-the-implementation-of-a-universal-pension-system-in-france_5a476f15-en.
 2. Boulhol Hervé. Towards a Universal Pension Points System in France, Intereconomics. 2020. No. 2.
  URL: https://www.intereconomics.eu/contents/year/2020/number/2/article/towards-a-universal-pension-points-system-in-france.htmlhttps://doi.org/10.1007/s10272-020-0875-3
 3. Civil service pension: Toward a unified system with the private sector, in OECD, Pensions Outlook.
  Volume 6. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/pens_outlook-2016-9-en/index.html?itemId=/content/ component/pens_outlook-2016-9-en.
 4. Les Comptes de la Sécurité Sociale. Report. Volume І. September 2019. URL: https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2019/CCSS_RAPPORT-SEPT2019-tome%201.pdf.
 5. Pensions at a Glance 2017, OECD Publishing, Paris, 2017. URL: https://www.oecd.org/els/public-pensions/pag2017.htm/.
 6. The 2021 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU. Volume I: Joint report prepared by the Social Protection Committee (SPC) and the European Commission (DG EMPL), 2021, 152 p. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ee6cadd-cd83-11eb-ac72-01aa75ed 71a1/language-en/format-PDF/source-search.
 7. The 2021 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU. Country profiles. Volume II: Joint report prepared by the Social Protection Committee (SPC) and the European Commission (DG EMPL), 2021, 359 p. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ 4849864a-cd83-11eb-ac72-01aa75ed71aS.
 8. The Cost of Growing Older: Challenges for European Pension Systems, Intereconomics. Reivew of European Economic Policy. Volume 55. March–April 2020. No. 2. URL: https://www.intereconomics.eu/pdf-download/year/2020/number/2/article/the-cost-of-growing-older-challenges-for-european-pension-systems-6147.htmlhttps://doi.org/10.1007/s10272-020-0872-6
 9. Law No. 2017–1836 of 30 December 2017 on the financing of social security for 2018. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036339090?r=MkGWlsrLvq.

 

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.