logo logo


Редакційна колегія

Склад редакційної колегії наукового журналу
«Галицький економічний вісник»
 

Головний редактор журналу – Рогатинський Роман Михайлович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.
Заступник головного редактора – Павликівська Ольга Іванівна, доктор економічних наук, доцент,  професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.
Відповідальний секретар – Кіляр Олександра Романівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.
Технічний секретар - Марущак Л.І. - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.
 

Буяк Леся Михайлівна – д.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики, Тернопільський національний економічний університет, Україна

Лучко Михайло Романович – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу, Тернопільський національний економічний університет, Україна

Лободіна Зоряна Миколаївна – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Тернопільський національний економічний університет, Україна

Мариненко Наталія Юріївна – д.е.н, професор, професор кафедри економіки та фінансів, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Україна

Панухник Олена Віталіївна – д.е.н, професор, завідувач кафедри економіки та фінансів, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Україна

Чобану  Генадій – д.е.н., доцент, старший науковий співробітник, Національний науково-дослідний інститут праці та соціального захисту, Румунія

Зелінська Анета – д.е.н., професор, професор кафедри логістики, Вроцлавський економічний університет, Польща

 

 


Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.