logo logo


Соціальне забезпечення учасників АТО/ООС та членів їх сімей: регіональний аспект

НазваСоціальне забезпечення учасників АТО/ООС та членів їх сімей: регіональний аспект
Назва англійськоюSocial protection of ATO/JFO participants and their family members: regional aspect
АвториЗеленко Н., Зеленко В., Андрейчук С., Гасяк М.
Принадлежність Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
Бібліографічний описЗеленко Н., Зеленко В., Андрейчук С., Гасяк М. Соціальне забезпечення учасників АТО/ООС та членів їх сімей: регіональний аспект. Галицький економічний вісник. 2021. Том 73. № 6. С. 104-114.
Bibliographic description (trans):Zelenko, N., Zelenko, V., Andreichuk, S. and Hasiak, M. (2021). Social protection of ATO/JFO participants and their family members: regional aspect. Galician economic journal, vol. 73, no 6, pp. 104-114.
Bibliographic description:Zelenko, N., Zelenko, V., Andreichuk, S. and Hasiak, M. (2021). Social protection of ATO/JFO participants and their family members: regional aspect. Galician economic journal, vol. 73, no 6, pp. 104-114.
UDC:

351.83/.84:304

DOI https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.06.104
Ключові слова

учасник АТО/ООС, АТО, ООС, ветерани війни, соціальні послуги, регіональні програми.

 

Короткий опис

Питання соціального захисту учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил і членів їх сімей стало чи не найголовнішим у нашій країні, оскільки сьогодні маємо вже сьомий рік війни на Сході України. Розглядаючи сучасний стан соціального забезпечення учасників АТО/ООС і членів їх сімей та проаналізувавши деякі нормативно-законодавчі акти, варто відзначити, що соціальна підтримка зводиться переважно до надання матеріальних благ: пільг, субсидій, грошових виплат тощо. Разом з тим, на даний час функціонують програми соціальної адаптації, психологічної реабілітації, але цими послугами користується незначний відсоток учасників бойових дій. Ключову роль відіграє фінансування даних програм: хоч бюджет з роками збільшується та розмір виплат залишається сталим. Тобто, при розрахунках виплат до уваги слід брати економічне становище країни. Водночас проаналізовано та виокремлено тенденції розширення спектра послуг та виплат, які надаються. Підкреслено важливість одного з основних законодавчих актів щодо соціального захисту учасників АТО/ООС – Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», в якому зазначено гарантії та допомоги, які надаються учасникам АТО/ООС та їхнім сім’ям. Зроблено наголос як на державних програмах, так і на програмах, які здійснюються в областях України та які спрямовані на підвищення кількості й якості надання послуг з соціальної підтримки, реабілітації, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя, впровадження нових механізмів надання послуг з підтримання учасників АТО/ООС. Аналіз регіональних програм дозволив оцінити рівень соціального забезпечення учасників АТО/ООС і членів їхніх сімей в Україні та Львівській області. Зокрема, проаналізована Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО/ООС та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018–2020 роки дала змогу продемонструвати сильні та слабкі сторони регіональної програми, адже така ж програма затверджена на 2020–2025 роки.

ISSN:2409-8892
Перелік літератури
 1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального забезпечення». № 3551-XII. (1993). URL: https://zakon.rada.gov.ua/.
 2. Ветлинський С. О. (2016). Соціальний захист військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції. Ефективність державного управління. 4. С. 202–203.
 3. Муляр Г. (2017). Проблемні питання соціального захисту учасників антитерористичної операції. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ. С. 55–59.
 4. Mіністерствo у справах ветеранів України. URL: https://mva.gov.ua/ua/news/byudzhet-minveteraniv-skorocheno-majzhe-na-160-miljoniv-griven.
 5. Miністерство соціальної політики України. URL https://www.msp.gov.ua/news/18260.html.
 6. Oбласна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/Операції Об’єднаних Сил у Вінницькій області на 2016–2021. URL: https://vinrada.gov.ua/.
 7. Pегіональна програма підтримки учасників антитерористичної операції/Операції Об’єднаних Сил та членів їх сімей на 2020–2021 роки у Волинській області. URL: http://volynrada.gov.ua/.
 8. Kомплексна програма з соціальної підтримки, реабілітації учасників АТО/ООС, членів їхніх сімей у Дніпропетровській області на 2020–2022 роки. URL: https://adm.dp.gov.ua/.
 9. Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік. Житомирська область URL: http:// dpssp.zt.gov.ua/.
 10. Програма соціальної підтримки в Київській області учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2021–2022 роки. URL: http://koda.gov.ua/.
 11. Обласна комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та увічнення пам’яті загиблих (померлих) ветеранів у Кіровоградській області на 2021–2025 роки. URL: https://oblrada.kr.ua/.
 12. Обласна комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2021–2022 роки. Хмельницька область. URL: https://hmsoczahist.com.ua/.
 13. Kомплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021–2025 роки. URL: https://oblrada-pl.gov.ua/.
 14. Обласна комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення на 2019–2022 роки. Рівенська область. URL: https://ror.gov.ua/.
 15. Oбласна Програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, Операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2020–2024 роки. Тернопільська область. URL: https://sobes-ter.gov.ua/.
 16. Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних
  сил, членів їх сімей, бійців-добровольців на 2019–2023 роки. Чернігівська область. URL: https://upsz.cg.gov.ua/.
 17. Kомплексна програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018–2020 роки. URL: https://loda.gov.ua/news?id=56423

 

References:
 1. Zakon Ukrainy “Pro status veteraniv viiny, harantii ikh sotsialnoho zabezpechennia”. No. 3551-XII. (1993). URL: https://zakon.rada.gov.ua/. [In Ukrainian].
 2. Vetlynskyi S. O. (2016). Sotsialnyi zakhyst viijskovosluzhbovtsiv v umovakh provedennia antyterorystychnoi operatsiyi. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. 4. P. 202–203. [In Ukrainian].
 3. Muliar H. (2017). Problemni pytannia sotsialnoho zakhystu uchasnykiv antyterorystychnoii operatsii. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. Kyiv. P. 55–59. [In Ukrainian].
 4. Ministerstvo u spravakh veteraniv Ukrainy. URL: https://mva.gov.ua/ua/news/byudzhet-minveteraniv-skorocheno-majzhe-na-160-miljoniv-griven. [In Ukrainian].
 5. Ministerstvo sotsialnoyi polityky Ukrainy. URL: https://www.msp.gov.ua/news/18260.html. [In Ukrainian].
 6. Oblasna kompleksna tsiliova prohrama pidtrymky uchasnykiv antyterorystychnoii operatsii, chleniv ikh simei ta chleniv simei zahyblykh (pomerlykh) uchasnykiv antyterorystychnoii operatsii/Operatsii Obiednanykh Syl u Vinnytskiyi oblasti na 2016–2021. URL: https://vinrada.gov.ua/. [In Ukrainian].
 7. Rehionalna prohrama pidtrymky uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsii/Operatsii Obiednanykh Syl ta chleniv ikh simei na 2020–2021 u Volynskiyi oblasti. URL: http://volynrada.gov.ua/. [In Ukrainian].
 8. Kompleksna prohrama z sotsialnoyi pidtrymky, reabilitatsii uchasnykiv ATO/OOS, chleniv yiknikh simey u Dnipropetrovskiy oblasti na 2020–2021 roky. URL: https://adm.dp.gov.ua/. [In Ukrainian].
 9. Prohrama sotsialnoyi pidtrymky uchasnykiv ATO/OOS, rodyn zahyblukh, pomerlykh, znyklykh bezvisty uchasnykiv ATO/OOS ta Heroiv Nebesnoi Sotni na 2021 rik. Zhytomyrska oblast. URL: http:// dpssp.zt.gov.ua/. [In Ukrainian].
 10. Prohrama sotsialnoyi pidtrymky v Kyivskiy oblasti uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi, Operatsiyi Obiednanykh Syl ta chleniv yikh simey, chleniv simey zakhyblykh (pomerlykh) uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi, Operatsiyi Obiednanykh Syl, a takozh rodyn Heroiv Nebesnoi Sotni ta uchasnykiv Revoluitsiyi Hidnosti na 2021–2022 roky. URL: http://koda.gov.ua/. [In Ukrainian].
 11. Oblasna kompleksna prohrama sotsialnoyi pidtrymky uchasnykiv ATO/OOS, chleniv yikh simey, simey zahyblykh (pomerlykh) uchasnykiv ATO/OOS, postrazhdalykh uchasnykiv Revoluitsiyi Hidnosti, uchasnykiv-dobrovoltsiv, yaki braly uchast u zakhysti terytorialnoyi tsilisnosti ta derzhavnoho suverenitetu na Skhodi Ukrainy ta uvichnennia pamiati zahyblykh (pomerlykh) veteraniv u Kirovokhradskyi oblasti na 2021–2025 roky. URL: https://oblrada.kr.ua/. [In Ukrainian].
 12. Oblasna kompleksna prohrama sotsialnoyi pidtrymky uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi, Operatsiyi Obiednanykh Syl, postrazhdalykh uchasnykiv Revoluitsiyi Hidnosti, uchasnykiv-dobrovoltsiv, yaki braly uchast u zakhysti terytorialnoyi tsilisnosti ta derzhavnoho suverenitetu na Skhodi Ukrainy ta vshanuvannia pamiati zakhyblykh na 2021–2022 roky. Khmelnytska oblast. URL: https://hmsoczahist. com.ua/. [In Ukrainian].
 13. Kompleksna prohrama sotsialnoho zakhystu Poltavskoi oblasti na 2021–2025 roky. URL: https://oblrada-pl.gov.ua/. [In Ukrainian].
 14. Oblasna kompleksna Prohrama sotsialnoyi pidtrymky uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi ta osib, yaki braly uchast u zdiysnenni zakhodiv iz zabezpechenniia natsionalnoyi bezpeky i oborony i strymuvanniia zbroinoyi ahresiyi Rosiiskoi Federetsiyi v Donetskyi ta Lukhanskyi oblastiakh, zabezpechenniia yikh zdiyisnennia, na 2019–2022 roky. Rivnenska oblast. URL: https://ror.gov.ua/. [In Ukrainian].
 15. Oblasna Pprohrama pidtrymky osib, yaki braly uchast v antyterorystychniyi operatsiyi, Operatsiyi Obiednanykh Syl, chleniv simey Heroiv Nebesnoyi Sotni, postrazhdalykh uchasnykiv Revoluitsiyi Hidnosti na 2020–2024 roky. Ternopilska oblast. URL: https://sobes-ter.gov.ua/.
 16. Prohrama sotsialnoyi pidtrymky uchasnykiv antyterorystychnoiyi operatsiyi, operatsiyi Obiednanykh Syl, chleniv yikh simey, biyitsiv-dobrovoltsiv u Chernihivskiy oblasti na 2019–2023 roky. URL: https://upsz.cg. gov.ua/. [In Ukrainian].
 17. Kompleksna prohrama sotsialnoyi pidtrymky u Lvivskiy oblasti uchasnykiv ATO (OOS) ta yikhnikh rodyn, biytsiv-dobrovoltsiv ATO, a takozh rodyn Heroiv Nebesnoyi Sotni na 2018–2020 roky. URL: https://loda. gov.ua/news?id=56423. [In Ukrainian].

 

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.