logo logo

1. Особливості формування міжнародних партнерських відносин у сучасній світовій економіці стор 5
2. Особливості змін у промисловості україни під впливом переходу до умов „нової економіки” стор 12
3. Особливості розвитку і функціонування малого і середнього бізнесу в Україні стор 16
4. Проблеми функціонування регіональної інноваційної інфраструктури (на прикладі Львівської області) стор 19
5. Інноваційний розвиток регіону: наявний потенціал, проблеми та перспективи стор 25
6. Особливості управління витратами наукомістких підприємств стор 35
7. Механізми управління формуванням і використанням прибутку підприємствами стор 41
8. Конкурентоспроможність переробних підприємств – запорука економічної стабільності галузі та сталого розвитку суспільства стор 45
9. Сутнісні характеристики трансферного потенціалу інноваційного розвитку машинобудівних підприємств стор 50
10. Маркетингові комунікації ХХІ століття стор 61
11. Дослідження поведінки споживачів та розробка нового товару в умовах економічної кризи стор 65
12. Модель біореінжинірингу підприємства стор 74
13. Життєвий цикл товару стор 79
14. Маркетингове планування діяльності підприємств стор 84
15. Основні методи організації та проведення маркетингових досліджень на ринку машинобудування стор 92
16. Особливості планування маркетингу фірми в умовах кризи стор 99
17. Теоретичні основи використання інструментарію мерчандайзингу в магазинах дитячих товарів стор 104
18. Антикризова стратегія вітчизняних машинобудівних підприємств стор 109
19. Обґрунтування факторів і джерел ризиків машинобудівних підприємств стор 115
20. Державне управління соціальним захистом населення в умовах ринкової економіки стор 123
21. Основні напрями розширенння операцій банків з кредитно-розрахункового обслуговування клієнтів в умовах кризових явищ в економіці стор 127
22. Управління грошовими потоками в системі оцінки ефективності діяльності малого підприємства стор 135
23. Оцінка платоспроможності страховиків на основі комплексного врахування ризиків стор 141
24. Термін “витрати” і його трактування для потреб обліку та контролю стор 154
25. Доцільність впровадження управлінського обліку витрат у кризовий період на підприємствах різних форм власності та господарювання стор 161
26. Бюджетування в системі бухгалтерського обліку стор 164
27. Оцінка нематеріальних активів : проблемні питання та напрямки їх вирішення стор 169
28. Методи економічного аналізу в рекламній діяльності стор 176
29. Аналіз сучасних методів управління витратами стор 187

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.