logo logo

1. Макроекономічній розвиток країн центральної та східної Європи протягом глобальної фінансової кризи: висновки для України стор 5
2. Світові тенденції акумуляції та використання міжнародних золотовалютних резервів стор 11
3. Особливості формування національної стратегії подолання міжнародного цифрового розриву та розбудови всеохоплюючого інформаційного суспільства стор 17
4. Зовнішня трудова міграція населення України стор 26
5. Феномен міжнародної конкуренції в сучасній економіці стор 34
6. Адміністративно-територіальна реформа в україні: проблемита шляхи їх вирішення стор 41
7. Економічна конституція україни – основний економічний закон держави стор 46
8. Формування інституціональної основи економічної моделі України стор 53
9. Формування маркетингового потенціалу підприємства в умовах сучасного ринку стор 60
10. Стратегічне планування маркетингу: теоретико-концептуальні засади стор 64
11. Важливі аспекти механізму планування рекламної кампанії регіональними фірмами: аналіз і перспективи стор 72
12. Особливості вибору маркетингової стратегії стор 79
13. Формування напрямків національної інвестиційної стратегії в умовах макроекономічної нестабільності стор 83
14. Економічна суть інноваційної діяльності стор 89
15. Комунальна власність: особливості, проблеми та пріоритети реалізації управлінських рішень стор 96
16. Оцінювання соціально-економічних факторів інноваційного розвитку підприємства на основі прогнозування з інтервалом довіри стор 102
17. Тіньова діяльність як джерело доходу: основні форми вияву стор 108
18. Раціональна організація бізнес-процесів в умовах ефективного функціонування внутрішнього господарського механізму стор 115
19. Довкілля промислових регіонів як середовище підприємницької інноваційної діяльності стор 125
20. Особливості діяльності українських депозитаріїв стор 135
21. Проблеми податкового регулювання в Україні та шляхи їх вирішення стор 140
22. Напрямки використання математичних методів в оцінці фінансової надійності страхової компанії стор 152
23. Напрями удосконалення сучасних методів управління банківським кредитним портфелем стор 157
24. Концептуальні підходи до ліквідності банку як об’єкту фінансового управління стор 163
25. Моделювання ризику втрати прибутку і безпеки в операційній діяльності підприємства стор 169
26. Особливості виявлення за даними бухгалтерського обліку ризикових фінансово-господарських операцій стор 176
27. Необхідність удосконалення методики обліку у вищих навчальних закладах як важливої складової управління вузом стор 184
28. Інформаційне забезпечення реорганізації підприємств стор 188
29. Управління процесами виробництва цукру в умовах невизначеності стор 193

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.