logo logo

1. Європейський досвід діяльності інституцій розвитку підприємництва та можливості його використання в Україні стор 5
2. Розвиток міжнародного туризму після світової економічної кризи 2008–2009 РР. стор 11
3. Дослідження особливостей зарубіжного досвіду здійснення кадрової політики стор 15
4. Особливості організації та функціонування світового ринку антикваріату стор 24
5. Класифікація видів міжнародної трудової міграції: окреслення операційних понять стор 30
6. Стратегічний розвиток машинобудування в україні стор 35
7. Державні закупівлі в україні: теоретичні аспекти та практичні проблеми стор 43
8. Адміністрування діяльності державних організацій в умовах динамічного зовнішнього середовища: проблемні аспекти та напрями удосконалення стор 53
9. До проблем розвитку малого підприємництва або вчитися на своїх і чужих помилках стор 58
10. Теоретико-методологічні основи досліджень сектора домогосподарств у системі національної економіки стор 63
11. Тенденції та пріоритети соціальної політики стор 67
12. Переваги ipo як засобу здійснення інвестицій стор 74
13. Аналіз сучасного стану функціонування лізингового ринку україни стор 79
14. Структуризація галузей народного господарства для підвищення добробуту україни в умовах підготовки до прийняття чемпіонату європи з футболу у 2012 році стор 88
15. Актуальні питання фахової підготовки та перепідготовки кадрів стор 93
16. Мінімізація негативних наслідків конфліктів на підприємстві стор 98
17. Механізм внутрішньої взаємодії у виробничих кластерах стор 102
18. Оцінювання вартості підприємства як основа ефективного управління стор 107
19. Оцінювання інноваційних ризиків у системі вартісно-орієнтованого управління стор 116
20. Стратегічні пріоритети розвитку промисловості будівельних матеріалів регіону стор 123
21. Аналіз та оцінювання впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на діяльність підприємств машинобудування на сучасному етапі стор 127
22. Місце рахунків витрат і доходів підприємств у планах рахунків бухгалтерського обліку стор 133
23. Проблеми відображення в обліку прав користування об’єктами інтелектуальної власності у системі інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення стор 143
24. Історія становлення та перспективи розвитку економічного аналізу стор 152
25. Факторний підхід до формування стратегії зниження витрат підприємства стор 159
26. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: сутнісно-аналітичний аспект стор 166
27. Теоретико-прикладні аспекти оцінювання результатів маркетингових досліджень стор 175
28. Системний підхід до формування логістично-мотиваційного середовища на торговельному підприємстві стор 180
29. Етапи розроблення стратегії брендингу стор 185
30. Реальність семплінгу в торговому маркетингу: умови та генезис розвитку стор 197

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.