logo logo

1. Інтеграція україни у світове господарство стор 5
2. Економіко-організаційні аспекти забезпечення реалізації права на соціальний захист в Україні стор 10
3. Економетричне моделювання динаміки розвитку солідарної пенсійної системи україни стор 15
4. Теоретичні підходи до вивчення проблеми бідності: глобальний та країнний виміри стор 23
5. Упровадження інтегрованої моделі управління активізацією інноваційної діяльності вітчизняних підприємств стор 33
6. Закономірності, приципи, методи забезпечення ринкової інфраструктури попиту і пропозиції робочої сили стор 38
7. Теоретичні засади формування системи управління державною власністю стор 45
8. Інноваційні економічні цикли стор 51
9. Стратегічне управління інвестиційно-інноваційним бізнес-портфелем підприємства у сфері малого підприємництва стор 56
10. Аналіз галузевого портфеля регіону в контексті структурних змін у ринковій економіці стор 63
11. Роль процесів легалізації у зростанні потенціалу ринку програмного забезпечення стор 69
12. Демпінг та антидемпінг у захисті економічних інтересів стор 75
13. Роль власності на сучасному етапі розвитку аграрних відносин стор 80
14. Особливості оцінювання вартості прав на об’єкти права інтелектуальної власності стор 87
15. Аналіз практики використання зарубіжних методик (моделей) прогнозування ймовірності банкрутства підприємств стор 99
16. Стратегія розвитку лізингової компанії стор 111
17. Побудова концепції реструктуризації та її вплив на діяльність машинобудівних підприємств стор 117
18. Фінансування видатків місцевих бюджетів: стан і проблеми здійснення стор 123
19. Аналіз податкового навантаження платників єдиного податку стор 130
20. Використання податкових векселів при митному оформленні товарів: сучасний стан та перспективи стор 136
21. Роль грошово-кредитної політики в стимулюванні інноваційного розвитку вітчизняної економіки стор 140
22. Моніторинг виконання бюджетних програм у забезпеченні прозорості фінансування соціально-культурних послуг в україні стор 146
23. Вплив процентної політики держави на розвиток реального сектора економіки україни стор 153
24. Рух матеріальних оборотних фондів і потреба в кредиті стор 157
25. Ефективність використання маркетингових стратегій стор 166
26. Економіко-організаційні проблеми розроблення маркетингової стратегії розвитку машинобудівних підприємств стор 173
27. Особливості використання методу маркетингового дослідження фокус-група в глобальній мереж інтернет стор 179
28. Маркетинговий інструментарій формування споживчого попиту стор 183
29. Реклама як механізм залучення інвестицій в українську економіку стор 189
30. Сутність і розвиток екологічного обліку стор 195
31. Контроль фінансових результатів: недосконалість інструментарію традиційного управлінського обліку стор 200

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.