logo logo

1. Вплив соціально-економічної ситуації в україні на можливості виробництва суспільних товарів у сфері культури стор 5
2. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів стор 12
3. Детермінанти інноваційних антикризових стратегій транснаціональних корпорацій стор 18
4. Державне регулювання цін на продовольчі товари: вітчизняна практика та необхідність її удосконалення стор 25
5. Регулювання зовнішньої торгівлі зерном у КНР стор 30
6. Особливості формування державних програм розвитку інвестиційної діяльності в умовах економічних трансформацій стор 35
7. Умови реформування ринку медичних послуг стор 38
8. Модель управління капіталом підприємства та сучасні тенденції його формування стор 43
9. Концептуальні засади системно-процесного управління економічною стійкістю підприємства за використання інноваційної компоненти стор 50
10. Програмно-цільові підходи у реалізації природоохоронної діяльності підприємства як інструмент удосконалення інвестиційного механізму забезпечення такої діяльності стор 56
11. Зарубіжний та вітчизняний досвід управління персоналом стор 66
12. Оцінювання проблем розвитку міського електротранспорту в україні стор 72
13. Реформування системи оплати і стимулювання праці стор 84
14. Місцеві бюджети у фінансуванні соціально-культурного розвитку регіонів стор 89
15. Еволюціоністична детермінація доларизації як феномена гегемонії сша у світовій фінансовій системі стор 94
16. Особливості формування фінансових ресурсів зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства стор 102
17. Бюджетування в системі управління підприємствами харчової промисловості стор 108
18. Контролінг як технологія інтелектуалізації управління бізнес-процесами на підприємствах стор 115
19. Методи аналізування витрат: переваги та недоліки використання в системі діагностування стор 120
20. Аналіз сценаріїв скорочення викидів CO2 у промисловому виробництві україни стор 126
21. Фінансово-організаційні механізми поліпшення стану житлового фонду україни стор 134
22. Особливості формування рекламної стратегії стор 144
23. Стороння логістика та логістичний аутсорсинг стор 148
24. Концептуальні засади оптимізації процесів інноваційного та маркетингового забезпечення розвитку АПК стор 154

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.