logo logo

1. Тіньова економіка та напрями її подолання за умов ринкових відносин стор 5
2. Досвід реформ в Україні у світлі неоконсервативної економічної політики стор 10
3. Домінанти інвестиційної активності в Україні стор 22
4. Концептуальні засади організації зерновиробництва на основі кластерного підходу стор 27
5. Інтелектуальний потенціал як необхідна умова та результат реалізації стратегічного партнерства в регіоні стор 35
6. Практичні проблеми, породжені недосконалістю законодавчого регулювання закупівель за державні кошти в Україні стор 41
7. Інформаційні системи в автодорожній галузі: стан і тенденції розвитку стор 52
8. Економіко-математичне моделювання туристичної галузі України стор 62
9. Сучасний стан розвитку людського капіталу в Україні стор 70
10. Оцінювання управління якістю торговельного обслуговування на підприємствах системи споживчої кооперації стор 79
11. Промислові кластери як інноваційна модель організації національного господарства стор 82
12. Інтерактивний маркетинг: стан розвитку в Україні стор 87
13. Трансформація гарантій медичного обслуговування населення в країнах з перехідною економікою стор 95
14. Розвиток теоретичних підходів щодо формування ефективної стратегії подолання бідності в процесі досягнення глобальних цілей розвитку тисячоліття стор 100
15. Теоретичні підходи до складу та класифікації ресурсів виробництва стор 110
16. Моделювання залежних від фінансової спроможності функцій економічної поведінки стор 114
17. Методологія інституціонального аналізу поведінки домашніх господарств стор 123
18. Модель оптимізації управління нововведеннями підприємства стор 130
19. Імітаційне моделювання інвестиційно-інноваційних ризиків стор 136
20. Інтегрована оцінка економічної стійкості розвитку газорозподільних підприємств стор 145
21. Технологія створення економічних програмних систем на платформі INFORMIX стор 154
22. The methods for evaluating the effectiveness of investing in erp systems in central and eastern europe стор 160
23. Оперативний облік та оперативний економічний аналіз у системі бухгалтерського обліку стор 166
24. Формування і функціонування облікового відображення операцій з купівлі-продажу земельних ділянок різних форм власності стор 170
25. Особливості аналізу узагальнюючих результатів маркетингової діяльності підприємств стор 181

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.