logo logo

1. Трудова міграція та її взаємозв’язок з безробіттям в Україні стор 5
2. Вплив економічних лідерів азійсько-тихоокеанського регіону на глобальну економіку (на прикладі Японії та Китаю) стор 9
3. Ефективність використання української діаспорної мережі для сприяння соціально-економічному розвитку України стор 16
4. Основні чинники виникнення кризових ситуацій на підприємствах газопостачання та газифікації України стор 23
5. Совершенствование земельно-кадастровых процессов в украине. анализ земельных отношений и инфраструктуры земельного рынка в г. Харькове стор 30
6. Організація економічної безпеки в контексті активізації розвитку товаровиробництва стор 35
7. Державна підтримка конкурентоспроможності машинобудівних підприємств стор 42
8. Оцінювання ефективності діяльності компанії в системі вартісноорієнтованого управління стор 47
9. Автоматизація управління виробничими процесами у діяльності машинобудівних підприємств стор 60
10. Ціновий чинник економічної поведінки виробників житлово-комунальних послуг стор 66
11. Економіко-математична модель визначення чистого доходу малого підприємства від інноваційно-комплексного провайдингу його розвитку стор 75
12. Удосконалення економічного інструментарію пошуку нових ресурсів в умовах пострадянського суспільства стор 80
13. Місце та роль страхових компаній в інституційній структурі фінансового ринку стор 86
14. Ключові індикатори розвитку банківської системи України стор 94
15. Оцінювання ефективності функціонування фондового ринку України стор 102
16. Особливості функціонування фінансових ресурсів у системі управління підприємством стор 108
17. Математичні моделі оподаткування доходів від іпотечних банківських операцій стор 116
18. Організація системи цін за умов ринкових відносин стор 127
19. Удосконалення методики управлінського обліку витрат на промислових підприємствах стор 133
20. Класифікація природоохоронних витрат лісового господарства в бухгалтерському обліку стор 136
21. Організація та методика внутрішньогосподарського контролю матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості стор 145
22. Концепція запровадження стратегій маркетингу як ефективного засобу управління розвитком біоенергетичних компаній стор 156
23. Формування ефективної системи управління логістикою на підприємствах стор 161
24. Логістичне управління підприємством: сутність і основні принципи стор 166
25. Інноваційні передумови активізації торгово-побутових підприємств стор 170
26. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності малого підприємництва стор 176

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.