logo logo

1. Аналіз факторів впливу на якість вищої освіти в Україні стор 5
2. Теоретико-прагматичні підходи до визначення та розрахунку місткості ринку перестрахування стор 11
3. Роль заробітної плати в системі мотивації праці стор 18
4. Модель порівняльного аналізу країн за рівнем економічного добробуту домашніх господарств стор 24
5. Рекомендації щодо комплексного оцінювання результатів реструктуризації підприємств стор 31
6. Засади класифікації системи цін в економіці україни за умов ринкових відносин стор 43
7. Удосконалення збалансованої системи показників з урахуванням інтелектуальної складової для цілей стратегічного аналізу підприємств стор 49
8. Ієрархічна піраміда інноваційного розвитку малого підприємства стор 55
9. Інноваційні підходи та прикладні аспекти концепції підготовки маркетологів стор 60
10. Застосування системи одночасних рівнянь для ідентифікації та планування змін у процесі життєвого циклу підприємства стор 69
11. До питання варіантів організації продажів страхових продуктів стор 76
12. Розроблення підходів до оцінювання якості менеджменту організації стор 83
13. Управління збутовою діяльністю підприємства стор 88
14. Інституційна довіра як чинник ефективності фінансово-монетарної трансмісії в післякризовій економіці стор 96
15. Державний фінансовий контроль у системі регулювання земельних відносин стор 104
16. Дослідження фінансових механізмів радянської індустріалізації в українській економічній літературі стор 112
17. Аналіз впливу мотивацій іноземних інвесторів на форми реалізації інвестиційних проектів стор 124
18. Трансфертно-варіативне бюджетне регулювання для розвитку територій: концепція та механізм стор 131
19. Підсистема контролінгу в системі фінансового менеджменту підприємства стор 140
20. Корпоративна культура – чинник фінансової стабільності підприємств у сучасних економічних умовах стор 147

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.