logo logo

1. Про особливості трансформації промисловості в системі глобальних викликів стор 5
2. Моделювання управління виробництвом багаторівневих інтегрованих структур лісопромислового комплексу стор 11
3. Регіональна соціально-економічна асиметрія: діагностика та шляхи подолання стор 21
4. Аналіз інноваційності промислового виробництва України в контексті інтеграції в світовий економічний простір стор 28
5. Фіскальна система російської імперії та її реформування наприкінці ХІХ століття стор 37
6. Біологічний капітал скотарства: аналіз стану та ефективності використання стор 48
7. Логістичні центри як чинник становлення глобальних логістичних систем стор 54
8. Дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку підприємств машинобудування України стор 63
9. Теоретико-практичні аспекти адаптивної реструктуризації будівельних підприємств у сучасних умовах стор 70
10. Парадигма стратегічного маркетингу стор 81
11. Особливості оцінювання конкурентоспроможності стор 91
12. Структура соціально-економічного потенціалу стійкого регіонального розвитку стор 95
13. Аналіз вітчизняних дисертаційних досліджень з проблеми місця ризиків в економіці та в діяльності підприємств стор 103
14. Форми співпраці промислових підприємств у межах фрагментованого виробництва стор 112
15. Моделювання матеріального потоку з урахуванням чинника порушення виробничого ритму стор 119
16. Організаційні підходи до формування стратегічного партнерства підприємств регіону стор 129
17. Особливості формування лояльності роздрібних споживачів на вітчизняному ринку пального стор 135
18. Класифікація доходів бюджетних установ: гармонізація вітчизняного законодавства у контексті модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі України стор 144
19. Місце і роль державної митної служби України в системі державних фінансів стор 151
20. Комплексне оцінювання ефективності оренди цілісного майнового комплексу виноробної галузі стор 160
21. Використання досвіду країн з розвиненою ринковою економікою в управлінні фінансами України стор 167
22. Міжнародні злиття та поглинання у фінансовому секторі: світові тенденції та особливості їх прояву в Україні стор 173

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.