logo logo

1. Кількісне оцінювання рівнів концентрації світових ринків груп товарів експортної спеціалізації України стор 5
2. Доктрини реформування менеджменту вищої школи стор 13
3. Адаптація регіональної екологічної політики до особливостей територіальних спільнот базового рівня стор 23
4. Фактори інформаційного забезпечення оцінювання потенціалу інноваційного розвитку виробничо-господарського об’єднання стор 29
5. Аналітичне обгрунтування ціни технологічних знань стор 36
6. Методичні підходи до оцінювання економічної ефективності методів збільшення нафтовилучення стор 41
7. Теоретичні основи сутності й змісту інновацій та інноваційної діяльності стор 52
8. Методичні аспекти оцінювання конфліктів на підприємстві у контексті корпоративної культури стор 65
9. Оцінювання праці торгових представників промислових підприємств стор 71
10. Принципи бухгалтерського обліку та їх вплив на обліково-звітну інформацію підприємства стор 76
11. Управлінський облік як основа для прийняття рішень стор 92
12. Проблеми визначення поняття «витрати» стор 98
13. Основні існуючі протиріччя поняття щодо суб’єктного складу державного сектора України в контексті модернізації системи бухгалтерського обліку стор 103
14. Вплив економічних чинників на ефективність діяльності підприємств машинобудування стор 113
15. Використання матричних методів в стратегічному аналізі диверсифікованих компаній стор 124
16. Економічна сутність та аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів стор 132
17. Шляхи підвищення рівня фінансової безпеки України на сучасному етапі стор 137
18. Проциклічна валютна політика в умовах доларизації економіки України стор 144
19. Розвиток інноваційного маркетингу на ринку освітніх послуг стор 151
20. Управління брендом туристичних осель у складі маркетингових заходів індустрії сільського туризму стор 158
21. Переваги та недоліки використання аутсорсингу в діяльності автомобілебудівних підприємств України стор 163
22. Маркетингова сегментація на світових ринках стор 169
23. Аналіз маркетингової діяльності підприємств-виробників віконних профілів: організація та методика стор 174

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.