logo logo

1. Багатофакторна модель економічної поведінки стор 5
2. Джерела та фактори транспортного ризику при здійсненні вантажних перевезень автомобільним транспортом стор 10
3. Антикризові програми уряду в регулюванні будівельної сфери України стор 20
4. Специфічність трансакційних витрат як один з ключових факторів існування тіньового сектора господарства в країнах посттрансформаційної економіки стор 25
5. Світовий досвід оздоровлення неплатоспроможних підприємств та можливості його застосування в Україні стор 34
6. Соціальний захист населення в контексті надання соціальних допомог: сучасний стан і пріоритети стор 43
7. Uwarunkowania i metody pomiaru kapitału intelektualnego стор 49
8. Особливості організації освітлювальних систем в умовах міського господарства та шляхи підвищення їх ефективності стор 55
9. Аналіз готовності випускників вищої технічної школи до виконання професійних обов’язків стор 62
10. Етапи успішного управління організаційними змінами на підприємстві стор 66
11. Удосконалення системи управління матеріальними запасами на підприємствах целюлозно-паперової промисловості стор 72
12. Управління конфліктами в організації: підходи до вирішення та профілактики стор 79
13. Дослідження особливостей виникнення економічних конфліктів у господарській діяльності підприємств стор 83
14. Особливості розвитку теорії і методології сучасного управління конкурентоспроможністю підприємств стор 94
15. Інвентаризація інформаційних ресурсів: організаційний аспект підтвердження їх достовірності стор 101
16. Вексель в обліково-аналітичній практиці стор 110
17. Проблеми підвищення фіскальної ефективності податку на додану вартість стор 118
18. Аналіз напрямків інвестування недержавних пенсійних фондів стор 126
19. Фундаментальний аналіз фінансового ринку стор 134
20. Особливості нормування управлінської праці, обліку та аналізу робочого часу менеджера в умовах антикризового менеджменту стор 142
21. Механізми впливу переконуючої реклами на суспільний добробут стор 147
22. Моделювання логістичних потокових процесів у системі державних закупівель для забезпечення державних потреб України в необхідних ресурсах стор 153
23. Реалізація активного маркетингового адаптивного управління українськими переробними підприємствами стор 163

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.