logo logo

1. Стратегічні напрями інноваційного розвитку машинобудівного підприємства стор 5
2. Теоретичні засади державного регулювання зайнятості населення стор 12
3. Управління бюджетною безпекою України стор 17
4. Концептуальні підходи до трактування економічної сутності антикризового менеджменту стор 23
5. Кластерний підхід в організації управління господарством сучасного регіону та можливості оцінювання ефективності функціонування кластерів стор 32
6. Визначення сутності стратегічного розвитку підприємств телекомунікаційної галузі стор 37
7. Вплив інвестиційної конкуренції на діяльність будівельних підприємств стор 43
8. Організаційно-правові засади ресурсокористування (екологічний контекст) стор 48
9. Можливості та роль держави в задоволенні потреб суспільства за умов формування інноваційної економіки стор 53
10. Необхідність використання вартісних методів в управлінських технологіях стор 60
11. Основні напрямки оцінювання ефективності кадрового забезпечення машинобудівного підприємства у процесі диверсифікації стор 72
12. Форми бухгалтерського обліку в бюджетних установах стор 78
13. Проблеми організації обліково-аналітичної системи відтворювального процесу засобів праці на підприємствах цукрової промисловості стор 83
14. Бюджетне відшкодування пдв при здійсненні експортно-імпортних операцій підприємств хімічної промисловості стор 90
15. Аналітичне обгрунтування ціни на науково-технічну продукцію стор 97
16. Проблеми класифікації нематеріальних активів як об’єктів бухгалтерського обліку стор 102
17. Дослідження маркетингових комунікаційних заходів з подолання попиту, що призводить до торгівлі людьми стор 108
18. Оцінювання сприйнятливості до нововведень як етап бенчмаркінгового проекту машинобудівних підприємств україни стор 118
19. Маркетинг у структурі матеріально-технічного забезпечення інноваційного підприємства стор 126
20. Брендинг вищого навчального закладу стор 133

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.