logo logo

1. Використання трудового потенціалу сільського населення України стор 5
2. Аналіз сучасного стану машинобудівної промисловості України та визначення основних проблем її розвитку стор 10
3. Глобалізаційні тенденції розвитку міжнародного туризму стор 21
4. Дерегуляція малого та середнього бізнесу як пріоритетний напрямок реалізації ефективної державної політики стор 28
5. Міжнародна торгівля пшеницею: роль України стор 34
6. Напрямки удосконалення державної інвестиційної політики в Україні стор 38
7. Напрями забезпечення конкурентоспроможності національної економіки стор 43
8. Регіональний економічний розвиток та доцільність уточнення суті і змісту поняття «регіональний менеджмент» стор 49
9. Принципи інформаційного забезпечення взаємовідносин з клієнтами стор 57
10. Теоретико-методологічне значення категорії «економічна ментальність» для аналізу управлінських процесів господарської діяльності стор 66
11. Сучасні тенденції функціонування інтегрованих корпоративних систем стор 72
12. Мотиваційна гнучкість підприємств в умовах інноваційної діяльності стор 79
13. Теоретико-методичні засади застосування рейтингів для оцінювання ділової репутації підприємства в муніципальній економічній системі стор 85
14. Утримання комунальної власності територіальних громад: досвід країн загального добробуту стор 91
15. Інституційна організація державного регулювання банківської діяльності стор 97
16. Модернізація внутрішньогосподарського контролю запасів у системі управління целюлозно-паперовими підприємствами стор 131
17. Методичний підхід до вибору системи оподаткування підприємств малого бізнесу стор 135
18. Підходи до визначення ефективності бюджетної політики в умовах розвитку інтеграційних зв’язків стор 145
19. Фінансова стратегія як елемент фінансової стабільності підприємства стор 158
20. Узагальнення соціальних витрат у звітності підприємств стор 164
21. До питання вартості робочого часу, витраченого на податковий контроль стор 178

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.