logo logo

1. Інституціоналізація синергетичної економіки стор 5
2. Моделювання управлінських процесів з використанням типових моделей менеджменту стор 11
3. Екологічний імператив забезпечення економічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства стор 21
4. Інституціоналізація управлінської діяльності в процесі забезпечення економічної безпеки держави стор 30
5. Підвищення ефективності управління міжнародними перевезеннями стор 35
6. Основні причини трансформаційного спаду в країнах центрально-східної європи та колишнього срср у 1990-х роках стор 42
7. Інновація цінності та методика її реалізації на сучасному ринку стор 49
8. Пріоритетне значення продовольчої безпеки у процесі формування системи національної безпеки країни стор 54
9. Інвестиційні аспекти формування інтелектуального капіталу в аграрному виробництві стор 62
10. Проблеми регулювання процесів формування та використання людського капіталу регіону стор 69
11. Основні аспекти формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств стор 77
12. До питання комплексного оцінювання ефективності державного регулювання відтворення робочої сили з позицій макрорівня стор 81
13. Особливості договірних взаємовідносин між туроператором, турагентом і туристом стор 87
14. Сучасний стан та шляхи активізації розвитку підприємств малого бізнесу Тернопільської області стор 93
15. Інноваційні підходи до оцінювання діяльності обслуговуючих підприємств (природоохоронні аспекти) стор 101
16. Роль міжнародного кредиту в розвитку світової економіки стор 110
17. Необхідність та шляхи реогранізаційних перетворень у банківській системі України за умов інтернаціоналізації банківського бізнесу стор 115
18. Фінансова звітність: аналіз вимог міжнародних стандартів та подальші напрями адаптації національної системи обліку до МСФЗ стор 125
19. До питання аналізу динаміки фінансової лібералізації в деяких європейських країнах стор 131
20. Стратегічне управління витратами хлібопекарських підприємств стор 138
21. Застосування аналітичних процедур в аудиті фінансового стану підприємств ресторанного господарства стор 146
22. Аналіз показників ліквідності і платоспроможності на прикладі ПАТ «ХЗКПУ «Пригма-Прес» стор 154
23. Підходи до визначення сутності бюджетної системи в умовах сучасних трансформацій стор 161
24. Управління закупівлями у ланцюгу поставок продукції на машинобудівному підприємстві стор 167
25. Удосконалення концептуальної моделі керування просуванням інформаційного продукту машинобудівного підприємства в мережі інтернет стор 172
26. Використання інструментів інтерактивного маркетингу в діяльності вищого навчального закладу стор 181
27. Застосування комп’ютерних технологій в процесі проведення маркетингових досліджень стор 189

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.