logo logo

1. Методичні положення еколого- економічного оцінювання сільськогосподарського землекористування на ландшафтній основі стор 5
2. Економічне обґрунтування вибору транспортерів для перевантаження сипких вантажів по криволінійних траєкторіях стор 10
3. Оцінювання інноваційного розвитку регіонів України стор 16
4. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком у фармації стор 23
5. Оцінювання сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств тернопільської області стор 27
6. Системний підхід до формування та впровадження програмних заходів: територіально-ієрархічний зріз стор 32
7. Дослідження стану мотивації праці в морському торговельному порту стор 39
8. Міжнародна співпраця університетів як невідємна складова трансформації вищої школи україни у європейський освітній простір стор 45
9. Системна декомпозиція інституційного базису соціальної політики та концепція таргетування прожиткового мінімуму стор 51
10. Формування механізму мотивації інноваційної активності працівників підприємства стор 56
11. Концептуальне бачення гіперглобалістами тенденцій світового економічного розвитку стор 62
12. Системні характеристики тіньової економіки та її компонентів стор 67
13. Методичний підхід до економічного визначення показника рівня конфліктності стор 73
14. Функція «накопичення досвіду – пам’ять» і довготривалі моделі управління соціально-економічними системами стор 78
15. Концептуальні підходи до оцінювання ефективності розвитку підприємства стор 86
16. Методи переоцінювання заставного майна за іпотечними кредитами банку стор 93
17. Проблемні питання щодо контролю за сплатою судового збору стор 101
18. Облік нарахування амортизації основних засобів стор 107
19. Формування комплексної системи показників забезпечення економічної стійкості підприємства стор 117
20. Концептульні засади побудови управлінського обліку стор 122
21. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства стор 127
22. Державне регулювання трансфертного ціноутворення: необхідність запровадження та проблеми імплементації у вітчизняну практику стор 133
23. Формування джерел доходу сучасного пенсіонера стор 139
24. Види кредитного каналу української моделі монетарного трансмісійного механізму стор 145
25. Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України стор 154
26. Методи продажу товарів, їх класифікація стор 164
27. Маркетингові стратегії розвитку міжнародних корпорацій стор 170

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.