logo logo

1. Про організаційно-правові проблеми державного управління національною економікою в умовах перед’європейської адаптації законодавства України стор 5
2. Аналіз фінансового механізму хлібопекарської галузі України стор 12
3. Проблеми інвестиційно-інноваційної привабливості промислових підприємств України у конкурентному середовищі стор 20
4. Трансформація підприємств агропромислового комплексу України стор 28
5. Інноваційний вектор розвитку економіки: регіональний аспект стор 34
6. Вплив антимонопольної політики держави на розвиток національної економіки стор 40
7. Основи розвитку національного ринку органічного землеробства в Україні стор 46
8. Реалії та перспективи розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг стор 53
9. Economic data sources for enterprise’s information and analytical support systems стор 61
10. Стратегія і планування інноваційної діяльності підприємств сфери туризму стор 68
11. Індекси обмеження торгівлі як інструмент аналізу зовнішньоторговельної політики держави стор 76
12. Модернізація системи державного регулювання зайнятості населення з позицій економічної безпеки стор 83
13. Використання методів антисипативного управління як спосіб удосконалення процесу функціонування системи гарантування економічної безпеки промислових підприємств стор 93
14. Формування ефективної системи управління стратегічним потенціалом підприємств стор 100
15. Аналіз підходів компонування етапів перебування підприємства в кризі та принципів антикризового управління стор 106
16. Поняття та класифікація ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємства стор 113
17. Визначення та застосування звичайної ціни в призмі податкового законодавства стор 122
18. Рефінансування як інструмент підтримання ліквідності банківських установ України стор 130
19. Диференціація та інтеграція бухгалтерського обліку як науки: методологічний аспект стор 139
20. Застосування інструментів семантичного вебу при створенні баз знань у системі обліку стор 148
21. Методичні аспекти формування та оцінювання зони беззбитковості стор 155
22. Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України стор 171
23. Дослідження нецінових факторів впливу на споживчий попит стор 183
24. Особливості маркетингової стратегії диверсифікації для підприємств побутового сервісу й торгівлі в сільській місцевості стор 188
25. Інституалізація механізму стратегічного маркетингового управління підприємством та його інформаційно-аналітичного забезпечення стор 196

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.