logo logo

1. Формування механізму оцінювання системи управління якістю при забезпеченні конкурентних переваг пат «ЗАЗ» стор 5
2. Місце та роль глобалізаційних факторів у теорії економічної безпеки держави стор 12
3. Трансформація технологічної структури промисловості Львова в контексті метрополізації стор 21
4. Сучасний стан та тенденції розвитку машинобудівної галузі України стор 28
5. Особливості експорту сільськогосподарської продукції України в умовах євроінтеграції стор 34
6. Моніторинг економічних показників структури економіки регіону та шляхи їх покращення стор 40
7. Оцінювання стану системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні стор 48
8. Гібридна війна як метод реалізації агресивних планів стор 57
9. Сучасні аспекти й завдання страхового менеджменту стор 69
10. Збереження лісових генетичних ресурсів як необхідна умова сталого лісового менеджменту стор 76
11. Оцінювання проектів формування та розвитку інформаційного забезпечення взаємовідносин із клієнтами стор 83
12. Концептуальні засади трансформації організаційної структури вертикально-інтегрованої компанії стор 90
13. Практичні рекомендації щодо вимірювання нетехнологічного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства стор 96
14. Використання ключових показників ефективності у стратегічному управлінні стор 103
15. Парадигма удосконалення управління соціогуманітарною компонентою господарської діяльності підприємства стор 116
16. Вплив інновацій на прибутковість підприємств машинобудівної галузі та прогнозування показників сучасним інструментарієм стор 122
17. Сучасні підходи до залучення інвестицій стор 133
18. Удосконалення методики обліку витрат на відновлення засобів праці у цукровій промисловості стор 139
19. Поняття синдикативного кредиту в сучасній науковій думці стор 148
20. Маркетизація як вектор розвитку сфери права, адвокасі та політики в контексті національного досвіду стор 157
21. Маркетингові технології промислових підприємств, їх особливості стор 170
22. Інформаційна війна, пропаганда та pr: такі схожі й такі різні… стор 178

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.