logo logo

1. Стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу в Україні стор 0
2. Громадське міжвузівське об’єднання кафедр (ліга кафедр) одного навчального спрямування може ефективно сприяти вирішенню багатьох проблем мону стор 0
3. Особливості законодавчого регулювання державно-приватного партнерства в України стор 5
4. Конкурентоспроможність регіонів України в контексті адаптації національного виробника до умов глобального конкурентного середовища стор 10
5. Ринок хліба і хлібобулочних виробів України: стан і перспективи розвитку стор 26
6. Методичні підходи до сутності міжнародних розрахунків по імпортних та експортних операціях у системі розрахункових відносин України стор 32
7. Упровадження управлінських інновацій на підприємствах харчової промисловості як запорука підвищення їх конкурентоспроможності стор 48
8. Явище «інтелектуалізації» у діяльності соціально-економічних систем стор 55
9. Систематизація і класифікація ризиків у галузях економічної науки стор 62
10. Особливості організації процесу управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу стор 71
11. Продуктивність праці на підприємствах та основні напрями її підвищення стор 82
12. Система економічної безпеки держави та рівні її формування: концептуальні аспекти стор 93
13. Аналіз підходів до здійснення процесу стратегічного управління стор 101
14. Антикризові інструменти та основні функції антикризового менеджменту стор 109
15. Об’єкти обліку затрат у діяльності промислових підприємств стор 115
16. Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки бізнес-системи – необхідна послуга аудиторських фірм стор 122
17. Удосконалення бухобліку чи його стохастичні зміни? стор 131
18. Сутність стратегічного маркетингового планування, його завдання та принципи стор 140
19. Basic principles of environmental marketing стор 147
20. Планування рекламної кампанії закладів вищої освіти стор 155

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.