logo logo

1. Удосконалення інституційних основ управління регіональним розвитком туризму та рекреації через здійснення управлінням дснс України в тернопільській області функціональної діяльності щодо забезпечення безпеки екосистеми стор 0
2. Інноваційний потенціал регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу: передумови формування та векторність управління стор 5
3. Удосконалення інформаційних основ логістичної діяльності туристичних організацій як напрям зміцнення потенціалу регіонального розвитку туризму та рекреації стор 13
4. Індустріальна спадщина як ресурс розвитку молодіжного туризму в промислових регіонах стор 22
5. Особливості впровадження регіонального маркетингу для реанімації туристичної галузі луганської області стор 29
6. Соціально-економічний феномен розвитку туризму стор 34
7. Основні вимоги до фахівців сфери туризму та особливості туристської освіти у вищих навчальних закладах стор 50
8. Пружність регіональної соціально-економічної системи: мультидисциплінарний підхід стор 56
9. Економічний потенціал тернопільщини та можливості його використання стор 63
10. Трансформація національних пріоритетів: гносеологічні та аксіологічні аспекти стор 70
11. Асоціація «Україна – ЄС» як нова парадигма міжнародних відносин у сфері технічного регулювання стор 76
12. Формування регіональної політики ефективного використання грошових переказів мігрантів стор 83
13. Сутність інноваційних програм та їхня типологія стор 90
14. Трансакційний підхід до аналізу ефективності в інституціональній теорії стор 100
15. Розвиток країн у постконфліктних ситуаціях стор 107
16. Теоретичні аспекти інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств стор 115
17. Передумови реорганізації виробничої інфраструктури промислового підприємства стор 122
18. Методи та інструменти захисту репутації підприємства стор 134
19. Специфіка управління системою фінансово-економічної безпеки бізнесу в умовах турбулентності економічних процесів стор 144
20. Методичні засади обліку вексельних операцій стор 151
21. Методика оцінки впливу якісних характеристик нерухомого майна на його вартість стор 160
22. Фіскальні ефекти реалізації валютної політики в Україні стор 169
23. Маркетинг благодійних і волонтерських організацій стор 183
24. Методи визначення конкурентоспроможності стор 193
25. Інформація в системі маркетингового управління підприємством стор 198
26. Необхідність розроблення маркетингової стратегії для підприємств стор 204
27. Інтернет як ефективний маркетинговий інструмент сучасного підприємства стор 212

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.