logo logo

1. Multicriteria evaluation methods in location of touristic investments стор 5
2. Особливості розвитку інституту соціальної відповідальності в україні та перспективи впровадження національної моделі соціальної відповідальності бізнесу стор 14
3. Людський капітал: наукові підходи та стан формування в Україні стор 22
4. Законодавче регулювання корпоративної соціальної відповідальності в Україні потребує удосконалення стор 32
5. Адаптивні механізми в системах управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств стор 37
6. Розвиток підприємств електротехнічної галузі як передумова успішного функціонування на ринку стор 47
7. Особливості розвитку машинобудівних підприємств України в сучасних умовах стор 54
8. Промислово-туристичний кластер як одна з форм територіально-галузевої організації регіону стор 59
9. Забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства: аналіз міжнародної практики стор 64
10. Стратегічний підхід до управління як передумова ідентифікації векторів модернізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі стор 72
11. Модель несприятливого вибору на прикладі управління зусиллями працівників стор 80
12. Особливості стратегічних підходів до формування корпоративної культури компаній стор 87
13. Розвиток проектного фінансування як банківського продукту в Україні стор 92
14. Необхідність податкового планування у сільськогосподарських підприємствах стор 98
15. Діагностика рівня капіталізації банківської системи України стор 105
16. Тенденції розвитку ринку автомобілебудівної промисловості України стор 113
17. Імплементація європейської системи технічного регулювання в Україні як вирішальний крок для виходу на зовнішні ринки стор 120
18. Enterprise performance evaluation models стор 130
19. Організаційно-правові засади встановлення пов’язаності осіб для цілей податкового контролю стор 139
20. Розвиток соціально-культурної сфери через бюджетне грантування інститутів громадянського суспільства стор 146
21. Розвиток процесів регіональної економічної інтеграції: валютний аспект стор 155
22. Управління персоналом як провідна функція менеджера в сфері охорони здоров’я стор 163
23. Туризм як перспективний напрямок економічного розвитку стор 169
24. Теоретичні аспекти державного регулювання у галузі водопостачання і водовідведення та його вплив на фінанси підприємств стор 177

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.