logo logo

1. Оцінювання ризикованості акцій на фондовому ринку України стор 5
2. Ділове законодавство як чинник міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів стор 15
3. Тенденції формування консорціумів у машинобудівній галузі України стор 26
4. Природа міжнародної конкурентоспроможності країн та її кількісні прояви стор 31
5. Методологія управління енергозбереженням підприємств на засадах інвайроментальної економіки стор 40
6. Методологічні аспекти сучасних технологій публічного адміністрування: інноваційні інструменти стор 45
7. Соціальні інвестиції як форма суспільної поведінки носіїв соціальної відповідальності стор 51
8. Етимологічні та правові засади тлумачення сутності конкуренції стор 61
9. Бренд-менеджмент маркетинговими комунікаціями в «електронному ресторані» стор 70
10. Теоретичні аспекти впливу бюджетного дефіциту на економіку держави стор 79
11. Визначення рівня управління фінансовою безпекою банку на основі побудови матриць SWOT-аналізу її станів стор 86
12. Теоретичні засади нормативно-правового забезпечення фінансового контролю використання лікарських засобів у закладах охорони здоров’я стор 92
13. Opracowanie ogólnego modelu funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości na przedsiębiorstwie стор 98
14. Моделювання процесів вибору місцерозташування торговельних підприємств стор 103
15. Методи та моделі ризик-менеджменту банківських установ стор 113
16. Ймовірнісне моделювання автомобільних вантажопотоків через митний кордон стор 123
17. Підвищення конкурентоспроможності навчального плану на основі графо-комбінаторного моделювання стор 131
18. Використання моделювання для ефективного функціонування економіко-виробничих систем стор 142
19. Використання сучасних інформаційних технологій в агропромисловому комплексі стор 148
20. Деякі підходи до моделювання кредитних ризиків фінансово-кредитної установи стор 152
21. Інформаційний менеджмент як складова інформаційної економіки стор 158
22. Економетричне моделювання для аналізу та прогнозування основної діяльності підприємства стор 164
23. Застосування економіко-математичного моделювання в управлінні капіталом підприємства стор 171
24. Моделі оцінювання конкурентного середовища та конкурентоспроможності малого підприємства стор 178
25. Методи моделювання бізнес-процесів підприємства засобами системного аналізу стор 190
26. Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку стор 201
27. Управління інформаційними потоками в логістичній системі торговельно-виробничого підприємства стор 207

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.