logo logo

1. Моделювання кореляції корпоративної культури на макроекономічне середовище України стор 5
2. Інтелектуальний фактор розвитку економіки в умовах глобалізації стор 13
3. Непрямі методи державного регулювання інноваційно-технологічного розвитку економіки України стор 23
4. Розвиток промислових підприємств в умовах суспільної нестабільності: ресурсно-інноваційні чинники. (Особливості організаційного процесу забезпечення ефективності економічних реформ в умовах Європейської адаптації суб’єктів господарювання) стор 32
5. Корпоративна культура управління як фактор підвищення результативності діяльності підприємства стор 44
6. Analytical approaches to strategic business management стор 51
7. Фінансовий саморозвиток підприємств в умовах фінансової кризи стор 56
8. Алгоритм аналізу податкових ризиків суб’єктів господарювання стор 61
9. Передумови функціонування та логіка трансформації контролюючих інституцій з питань оподаткування в Україні стор 70
10. Дисбаланс експортно-імпортних операцій як наслідок перекосів ціноутворення стор 81
11. Бухгалтерський облік на тлі віртуалій стор 88
12. Споживацьке оцінювання якості й конкурентноздатності товарів стор 96
13. Узгодження цілей дистрибуційної логістики при прийнятті оптимізаційних рішень в умовах фармацевтичної промисловості стор 104
14. Основні етапи формування маркетингового менеджменту промислових підприємств стор 110
15. Стан сучасного рекламного ринку в Україні стор 119
16. Охорона здоров’я як фактор розвитку людського капіталу стор 126
17. Сучасний стан проблеми ефективності психотерапії стор 131
18. Аналіз наукових поглядів щодо використання системного підходу до класифікації ризиків стор 136
19. Землі з особливими характеристиками як ресурс безпечного агрогосподарського природокористування стор 144
20. Моделювання конкурентоспроможних структур вузлів машин на прикладі збірних торцевих фрез стор 151

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.