logo logo

1. Становлення та тенденції розвитку автомобілебудівної промисловості Польщі стор 5
2. Формування механізму протидії тіньовому сектору української економіки стор 16
3. Трансформація регіонального управління на основі аналізу та інтеграції даних з метою застосування проектного підходу стор 22
4. Новітні підходи до визначення ефективності реклами в туристичній індустрії стор 31
5. Рейтингове оцінювння роботи викладача як фактор підвищення його конкурентоспроможності стор 36
6. Інформаційне забезпечення управління трудовими відносинами як складової соціально відповідальної діяльності підприємств стор 49
7. Вихід на закордонні ринки як спосіб забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах глобалізації стор 59
8. Розроблення стратегії ресурсного забезпечення діяльності переробного підприємства стор 68
9. Концептуальні засади вимірювання й оцінювання інтелектуального капіталу вітчизняних машинобудівних підприємств стор 79
10. Управлінський інструментарій оцінювання ефективності впровадження конкурентної стратегії як механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства стор 89
11. Економічний зміст та облікове відображення франчайзингу стор 103
12. Методи діагностики матеріальних потоків на підприємствах стор 111
13. Актуальність та проблеми дебіторської заборгованості: історичні аспекти, економічний зміст та етапи розвитку стор 119
14. Теоретичні аспекти розвитку аудиту як форми інформаційної взаємодії принципалів та агентів аудиторських послуг стор 130
15. Вплив історико-політичних, соціо-психологічних та ментальних особливостей на розвиток національної економіки України стор 138

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.