logo logo

1. Вплив глобалізаційних чинників на трансформаційні процеси економіки України стор 5
2. Заходи стимулювання інтернаціоналізації підприємств на прикладі західного регіону України стор 11
3. Стратегічне управління як інструмент розвитку суб’єктів публічної сфери в Україні стор 19
4. Нормативно-правові засади розвитку промисловості в Україні (на прикладі машинобудування) стор 28
5. Україна на шляху до більш стійкого європейського сусідства: напрями трансформації для українського бізнесу стор 42
6. Аналіз динаміки і структури зовнішньоекономічної діяльності україни для цілей аудиту стор 49
7. Формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємств машинобудівної промисловості стор 62
8. Дослідження ринку автомобілебудівної промисловості Китаю стор 71
9. Визначення ролі та особливостей формування інтелектуального капіталу сучасних підприємств галузі машинобудування, основних аспектів методик його оцінювання стор 77
10. Гризайль – Ignis Sanat облікової теорії стор 88
11. Обчислення множин конкурентоспроможних структур об’єктів методом матричних діагоналей стор 98
12. Якісні методи прогнозування попиту стор 113
13. Політичні реверанси з історико-претензійним забарвленням: Польща – Україна – Світова Спільнота стор 119
14. Державні установи іпотечного кредитування в губерніях правобережної України (кінець ХІХ ст.) стор 132

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.