logo logo

1. An influence of auniform control file for tax on efficiency of fiscal administration activities in the scope of vat tax return verification стор 5
2. Особливості розвитку науково-інноваційного потенціалу та національної економіки за умов глобалізаційних процесів стор 14
3. Передумови інтернаціоналізації машинобудівних підприємств стор 27
4. Інформаційні технології організації бізнесу – імператив інноваційного розвитку бізнес-структур стор 40
5. Обгрунтування чинників конкурентоспроможності підприємств дорожнього господарства на основі міжнародного досвіду стор 50
6. Нормування праці як фактор підвищення конкурентоспроможності працівника в системі освіти стор 58
7. Вибір та обґрунтування показників оцінювання ресурсного потенціалу підприємства стор 69
8. Роль і функції брендингу в управлінні сталим розвитком підприємницьких структур стор 76
9. Управління інтелектуальним потенціалом підприємства стор 88
10. Ефективний пошук покупців – основа бізнесу стор 98
11. Facebook як ефективний маркетинговий інструмент розвитку бізнесу стор 106
12. Accounting policy as a tool of enterprise management system стор 114
13. Децентралізація: окремі питання методики аналізу ефективності управління коштами місцевих бюджетів стор 121
14. Облік фінансового забезпечення відтворення основних засобів будівельних підприємств стор 129

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.