logo logo

1. Розроблення концепції ефективності підприємницької діяльності стор 5
2. Особливості надання адміністративних послуг органами влади стор 17
3. Психологічні особливості суспільства як ключовий фактор реформацій національної економіки стор 26
4. Тенденції інвестиційного розвитку України за останнє десятиліття стор 39
5. Роль та проблеми малого підприємництва стор 50
6. Оцінювання багатофакторного ризику при залученні іпотечних кредитів сільськогосподарськими підприємствами стор 59
7. Удосконалення системи управління ризиками на машинобудівних підприємствах Харківщини стор 68
8. Удосконалення механізму формування виробничої програми промислового підприємства стор 78
9. Унікальність брендів – запорука фінансового успіху компаній стор 92
10. Типологія та структуризація стратегій кредитноінвестиційної діяльності банків стор 106
11. Удосконалення механізму управління фінансовими результатами підприємства стор 115
12. Проблемні аспекти оцінювання й обліку інвестиційно-інноваційних проектів та програм стор 123
13. Процесний підхід до організації обліку логістичних витрат виробничих підприємств стор 130
14. Проблеми оцінки поточних біологічних активів та відображення їх у фінансовій звітності підприємства стор 139
15. Vice versa облікової теорії стор 148
16. Нормативне забезпечення конкурентоспроможної вищої освіти в системі освіти України стор 158

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.