logo logo

1. Розвиток категоріального базису «економічна стійкість» стор 5
2. Формування концепції стратегічного управління розвитком потенціалу туристичної галузі в Україні та її регіонах стор 18
3. Аналіз освітніх диспропорцій у системі національного господарства України стор 27
4. Генезис розвитку теорії та методології соціальної відповідальності підприємства стор 39
5. Динаміка та перспективи розвитку машинобудування України стор 52
6. Збутова та цінова діяльність в управлінні конкурентоспроможністю підприємства стор 62
7. Інформаційне забезпечення управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економіки стор 72
8. Дослідження управлінських аспектів використання штучного інтелекту стор 80
9. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним потенціалом промислових підприємств стор 89
10. Дихотомія управління змінами та його роль у діяльності підприємств стор 99
11. Інноваційний розвиток підприємств аграрного сектора економіки в умовах інституційних змін стор 107
12. Природно-ресурсний потенціал галузі промислового садівництва півдня України стор 115
13. Фінансове забезпечення розвитку сільських територій черкаського регіону стор 124
14. Напрями розміщення активів недержавних пенсійних фондів стор 132
15. Наукові погляди щодо ролі бухгалтерського обліку в управлінні ризиками стор 142
16. Організаційні підходи до моделювання системи стратегічного обліку об’єднаного бізнесу стор 153

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.