logo logo

1. Вибори та економіка, протиріччя та об’єднавча спільність, прорахунки й досягнення у стратегічному баченні проблем державного розвитку стор 7
2. Дослідження конкурентоспроможності економіки через призму теоретичних підходів стор 16
3. Аналіз проблем і перспектив розвитку елементів транспортної складової економіки в умовах добровільного об’єднання територіальних громад стор 23
4. Корпоративний сектор – джерело економічного зростання України стор 31
5. Ціноутворення: теорія й практика стор 37
6. Теоретико-економічне обґрунтування проблем розвитку будівельної галузі стор 48
7. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw стор 54
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i w praktyce współczesnego przedsiębiorstwa стор 70
9. Погляд на категорію «малий бізнес» у призмі сучасного бачення та європейських підходів стор 90
10. Корпоративні університети як соціальний інструмент системи управління персоналом підприємства в Україні стор 98
11. Стратегічні напрямки реалізації економічного потенціалу підприємства стор 105
12. Стратегія формування конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах ринку стор 116
13. Використання нейронних мереж для забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств у процесі їх інтернаціоналізації стор 121
14. Маркетинг інновацій як рушійна сила розвитку світового господарства стор 130
15. Accounting in price development of a trading enterprise стор 139

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.