logo logo

1. Реалізація вузівських можливостей на практиці формує його успішну наукову перспективу стор 7
2. Державні фінанси та розвиток вищої освіти в Україні стор 22
3. Оцінювання привабливості окремих видів туристичної галузі Запорізького регіону стор 33
4. Інноваційний механізм трасформування знань і компетенцій у систему складових інтелектуального капіталу суб’єктів господарювання (на прикладі вітчизняних машинобудівних підприємств) стор 40
5. Організаційне навантаження механізму управління соціально відповідальною діяльністю підприємств стор 55
6. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності в умовах формування й розвитку сучасних концепцій управління стор 65
7. Роль соціальних інструментів управління персоналом у розвитку людських ресурсів організації стор 75
8. Класифікація факторів впливу на вартість підприємств індустрії туризму стор 84
9. Ключові моменти тайм-менеджменту для досягнення успіху в бізнесі стор 90
10. Динаміка демографічних процесів в Україні та її вплив на національну економіку стор 98
11. Нормативно-правове забезпечення публічного управління в умовах децентралізації влади в Україні стор 105
12. Оцінювання прогресу запровадження інновацій у сільському господарстві задля сталого розвитку регіону Європи і центральної Азії стор 112
13. Модифікація конкурентних механізмів на глобальному фінансовому ринку в умовах діджиталізації стор 122
14. Систематизація організаційних форм електронної торгівлі з позиції дослідження їх сутності та природи як віртуальних організацій стор 133
15. Ідентифікація відходів у бухгалтерському обліку стор 144
16. Адаптація зарубіжного досвіду оцінювання активів підприємства до запитів вітчизняних користувачів інформації управлінського обліку стор 153

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.