logo logo

1. Сучасний стан й тенденції розвитку будівельної галузі України стор 7
2. Start-up as an innovative economic entity стор 16
3. Аналіз динаміки страхового ринку національної економіки та визначення основних кластерів інструментарієм економіко-математичного моделювання стор 27
4. Концепція побудови ефективної бізнес-моделі франчайзингу стор 40
5. Посилення ролі інтелектуального капіталу у структурі складових забезпечення конкурентоспроможності та інноваційного зростання суб’єктів господарювання (на прикладі вітчизняних машинобудівних підприємств) стор 47
6. Світові тренди розвитку соціальної відповідальності бізнесу стор 58
7. Тенденції розвитку ринку туристичних послуг Тернопільської області стор 66
8. Застосування swot-аналізу як базисної умови при формуванні стратегії розвитку туристичної сфери Вінницької області стор 73
9. Напрями реалізації потенціалу сектора інформаційно-комунікаційних технологій У контексті забезпечення якісних характеристик функціонування внутрішнього ринку та розвитку інформаційного суспільства в Україні стор 79
10. Вектори підвищення фіскальної ефективності ПДВ стор 95
11. Проблемні аспекти обліку орендних операцій за національними та міжнародними стандартами фінансової звітності стор 102
12. Організація бухгалтерського обліку процесу ціноутворення продукції власного виробництва в закладах ресторанного господарства споживчої кооперації України стор 112
13. Соціальний облік як інформаційна база реалізації концепції соціально відповідального бізнесу стор 121
14. Маркетинговий аудит як інструмент оцінювання ефективності бізнесу стор 129

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.