logo logo

1. Ринок м’яса великої рогатої худоби: виробництво та ціна стор 7
2. Сучасні тенденції краудфандингу та практичні аспекти його розвитку в Україні стор 14
3. Фактори підвищення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад стор 22
4. Метрики цифрової трансформації бізнесу: світові та вітчизняні реалії стор 30
5. Значення розвитку продовольчих банків для продовольчої безпеки в Україні стор 46
6. Проблеми виходу вітчизняних підприємств на європейські ринки стор 56
7. Особливості імплементації маркетингових інновацій в операційний менеджмент комерційно-підприємницької діяльності суб’єктів агробізнесу стор 63
8. Розвиток підприємства: сутність, форми, види стор 69
9. Контекстна реклама: метрики і КРІ стор 79
10. Управління витратами господарської діяльності підприємства стор 85
11. Підвищення ефективності транспортно-логістичних процесів у підприємствах АПК стор 96
12. Діджиталізація економічних бізнес-процесів при прийнятті управлінських рішень у маркетинговій діяльності стор 104
13. Маркетингова стратегія: сутність й особливості стор 111
14. Маркування продукції як важливий елемент маркетингової товарної політики стор 119
15. Процесний менеджмент як інструмент ефективного функціонування торговельних підприємств споживчої кооперації стор 126
16. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій та ринку даних як складових цифрової економіки на соціально-економічний розвиток в ЄС стор 133
17. Глобалізація ринку освітніх послуг: регіональні особливості та інтеграційні перспективи України стор 141
18. Компетентнісний підхід в оцінюванні трудових ресурсів підприємства стор 155
19. Економіко-математична модель прогнозу розвитку ринку освітніх послуг України з урахуванням демографічних факторів відповідно до тенденцій змін в економіці стор 164
20. Електронний цифровий підпис: облік та оподаткування стор 172
21. Удосконалення механізму стягнення заборгованості з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування стор 179
22. Методичний підхід до консолідації фінансової звітності групи підприємств відповіднодо вимог МСФЗ стор 187

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.