logo logo

1. Ринок та ринкове середовище відтворення демографічного аспекту людського потенціалу стор 7
2. Аналіз тенденцій світового ринку злиття і поглинання стор 21
3. Assessment of the level of WCAG 2.0 accessibility standard application by selected companies of the polish e-commerce sector in 2015–2019 стор 30
4. Оцінювання регіональних особливостей розвитку цифрової торгівлі у світі стор 35
5. Реформи міжнародного досвіду формування модернізації економіки післявоєнних країн на прикладі Німеччини, Японії, Італії стор 44
6. Огляд підходів до оцінювання ефективності туристичної діяльності стор 50
7. Методологія гармонізації взаємодії стейкхолдерів сфери продовольчого забезпечення України стор 57
8. Діджиталізація економічних процесів як напрям детінізації економіки України стор 64
9. Боргова стійкість держави в умовах глобальної фінансової нестабільності стор 71
10. Децентралізація як шанс держави підняти сталий розвиток регіонів або країна без периферій стор 84
11. Аналіз українського ринку вищої освіти стор 91
12. Розвиток гібридних проектів у контексті державно-приватного партнерства й інвестування в розбудову інфраструктури стор 102
13. Особливості формування логістичної стратегії підприємств мережевих структур як чинник зміцнення організаційної культури стор 110
14. Упровадження концепції маркетингового управління в діяльність підприємств міського електротранспорту стор 118
15. Дослідження проблем екологічності продукції меблевої промисловості на засадах маркетингу стор 132
16. Шляхи посилення фіскальної та регулюючої функцій податку на доходи фізичних осіб стор 142
17. Внутрішній контроль договірних операцій лісогосподарських підприємств стор 152
18. Analytical tools of ERP-systems in monitoring the entity activities стор 159
19. Застосування моделей масової поведінки для управління еколого-економічними процессами стор 166
20. Передумови посилення виконавчої дисципліни та особливості організації державного контролю в бюджетній сфер (управлінські антикорупційні аспекти) стор 179

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.