logo logo

1. Формування механізму забезпечення фінансової безпеки приватної військової компанії: концептуальні аспекти та ідентифікація загроз стор 7
2. Магістральні траєкторії монетарного прогнозування доходів населення стор 14
3. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств стор 26
4. Оцінювання вартості ринку нерухомості в Україні із використанням web-scraping стор 35
5. Особливості впровадження інновацій на прикладі українського бренда промисловості стор 45
6. Компетенції співробітників підприємств, щодо здатності до створення та впровадження відкритих інновацій стор 56
7. Політика туристичного брендингу для просування національного туристичного продукту: досвід країн Центрально-Східної Європи стор 64
8. Аналіз ринку праці в інноваційно-інвестиційній моделі економічного зростання стор 78
9. Подолання бідності: що важливіше, темп зростання чи якість інститутів стор 84
10. Проблема зв’язку між рівнем децентралізації бюджетних коштів та зростанням регіональної економіки стор 96
11. Тенденції розвитку молочного скотарства в Україні стор 109
12. Когнітивні упередження та їх вплив на поведінкові моделі суб’єктів ринку праці стор 118
13. Методичні підходи до оцінювання якості фінансово-економічної інформації стор 126
14. Напрямки вдосконалення кредитного забезпечення розвитку підприємницької діяльності в Україні стор 136
15. Тенденції розвитку ринку кредитних послуг в Україні стор 145
16. Інвестиційна політика у галузі FINTECH: вітчизняний та зарубіжний досвід стор 156
17. Класифікація промислових підприємств у контексті управління фінансовими ризиками стор 164
18. Шляхи підвищення культури підприємництва або «корпоративна етика» як засіб виховання бізнесмена стор 176
19. Формування корпоративної культури підприємства з метою забезпечення його сталого розвитку стор 183
20. Сучасні технології формування колективу та розвитку персоналу організації стор 193
21. Державне та приватне партнерство в умовах об’єднаних територіальних громад (організація розвитку інфраструктури та сервісного обслуговування) стор 199
22. Економічні фактори маркетингового середовища підприємств ресторанного бізнесу стор 208
23. Дослідження ступеня готовності України до викликів індустрії 4.0 та посилення інноваційної активності стор 214
24. Зелена конкурентоспроможність бізнес-сектора України в рамках глобальних тенденцій стор 223
25. Аналіз грошових потоків у системі управління підприємством стор 231
26. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств в умовах пандемії стор 243
27. Основні тенденції діджиталізації у глобальному вимірі стор 251
28. Трансформація міжнародного інвестиційного ринку в умовах глобалізаційних викликів стор 261
29. Феномен сімейних транснаціональних корпорацій у системі економік країн світу стор 270
30. Польща, Литва, Україна: національні ділові культури як детермінанта інтеграції на європейських і світових ринках стор 279

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.