logo logo

1. Формування інформаційно-комунікаційної платформи системи менеджменту туризму стор 7
2. Банківське кредитування аграрного сектора економіки України стор 14
3. Економічні механізми модернізації системи екологічної безпеки сталого розвитку стор 25
4. Дослідження регіональної специфіки процесів утворення і поводження з промисловими відходами стор 32
5. Економічні чинники розвитку транспортної складової країн: порівняльний аналіз України та Польщі стор 44
6. Cross-border cooperation in Ukraine: perspectives of Euroregion development стор 52
7. Формування системи реагування на потреби споживачів у закладі вищої освіти стор 59
8. Проблема оцінювання інтелектуального капіталу: причини та підходи до вирішення стор 68
9. Семантичний зміст аудиту як економічної дефініції стор 78
10. Трансфертне ціноутворення як інструмент управлінського обліку стор 87
11. Видатки бюджету на надання житлових субсидій та їх вплив на суспільний добробут стор 96
12. Фінансове забезпечення соціального захисту пенсіонерів як основної складової соціальної політики держави стор 107
13. Фінансово-економічне оцінювання діяльності підприємств в умовах нестабільності стор 116
14. Порівняльний огляд систем оцінювання розумних енергомереж: економічний аспект стор 128
15. Сучасні підходи до адаптації та організаційної соціалізації персоналу стор 137
16. Діджіталізація HR-процесів у сучасних реаліях стор 147
17. Розроблення стратегії і тактики управління підприємством у сучасній Україні стор 157
18. Визначення «Інноваційної послуги» в контексті впровадження цифрових технологій стор 163
19. Визначення найважливіших закономірностей стабільного розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства стор 174
20. Огляд підходів до поняття «компетенція» в освітньому процесі стор 185
21. Ринок приватної медицини України: особливості регулювання та напрями розвитку стор 192
22. Аналіз передумов розвитку державно-приватного партнерства як інструменту вдосконалення державної політики в сфері охорони здоров’я стор 198
23. Міжнародна технічна допомога для України стор 210
24. Диверсифікація джерел газопостачання як аспект енергетичної безпеки України стор 217
25. Рецензія на монографію Г. С. Лопушняк та Х. В. Рибчанської «Вища освіта України: державне регулювання та перспективи розвитку» стор 225

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.