logo logo

1. Організаційно-економічний механізм ефективної реалізації корпоративної освіти в контексті управління людськими ресурсами стор 7
2. Поточний стан та перспективи удосконалення економічної співпраці між Україною та Угорщиною стор 18
3. Визначення ставок роялті за субліцензіями в умовах сучасного розвитку інноваційного ринку України стор 28
4. Цифрова економіка в Україні: основні тенденції та перспективи розвитку стор 34
5. Децентралізація влади як економічний інструмент розвитку освітньої сфери стор 40
6. Феномен бідності працюючого населення: причини, наслідки, шляхи подолання стор 50
7. Аналіз ефективності різних каналів реалізації продукції сільськогосподарських підприємств стор 60
8. Теоретичні підходи до ревіталізації постпромислових територій стор 68
9. Вплив пандемії СОVID-19 на соціально-економічний розвиток Тернопільської області стор 74
10. Інтелектуальний капітал як каталізатор процесів інтелектуалізації праці біоекономіки: європейський досвід стор 88
11. Концептуальні підходи до організації аналізу витрат виробництва продукції на промислових підприємствах стор 100
12. Оцінювання податкового навантаження на діяльність суб’єктів господарської діяльності стор 114
13. Використання фінансово-технологічних продуктів у банківській системі України стор 121
14. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності: теоретичні аспекти та імплементація зарубіжного досвіду в Україні стор 128
15. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств лісогосподарської галузі як передумова залучення фінансових ресурсів стор 138
16. Managing the investment activities of the agricultural engineering companies under risk стор 151
17. Визначення ефективних механізмів управління компетенціями як необхідних компонент інтелектуального капіталу у системі розвитку конкурентних переваг суб’єктів господарювання (на прикладі машинобудівних підприємств) стор 158
18. Брендинг як інструмент формування інвестиційної привабливості територій стор 173
19. Соціальна відповідальність як фундамент нової парадигми бізнесу стор 181
20. Вплив імпортозалежності на продовольчу безпеку України стор 191
21. Структурна модель управління корпорацією з узгодження інтересів стор 200
22. Економіко-математичне моделювання розвитку будівельних підприємств стор 209
23. Освітня міграція в Україні стор 217
24. Міжнародні злиття та поглинання як фактор посилення конкурентоспроможності ТНК стор 224
25. Вплив протекціоністських тенденцій глобальної економіки на ціноутворення криптовалют стор 237
26. Комплаєнс і комплаєнс-ризики в контексті питань корпоративної відповідальності та корпоративного управління (окремі аспекти зарубіжної практики) стор 246

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.