logo logo

1. Особливості цифрової стратегії підприємства залежно від розміру бізнесу стор 7
2. Особливості впровадження планування на підприємствах стор 16
3. Концептуальний аналіз еволюційного розвитку логістики АПК стор 22
4. Аспекти розвитку фестивального туризму стор 30
5. Інновація як важливий елемент створення конкурентної переваги для сучасних підприємств стор 38
6. Резервна складова капіталу підприємства та її обліково-інформаційне забезпечення стор 49
7. Фінансовий консалтинг: тенденції та особливості розвитку в Україні стор 59
8. Сучасні тенденції розвитку бюджетного кредитування в Україні стор 67
9. Упровадження та реалізація системи середньотермінового бюджетного планування в Україні: досвід Німеччини стор 78
10. Податкова децентралізація в умовах реформи місцевого самоврядування стор 93
11. Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку стор 105
12. Роль фінансового оздоровлення банків у контексті підвищення довіри населення до банківської системи України стор 113
13. Інформаційно-аналітичний огляд податкових надходжень з імпортних операцій стор 120
14. Фінансова доларизація в економіці України стор 131
15. Актуальні питання працевлаштування та забезпечення конкурентоспроможності військовослужбовців, звільнених у запас в Україні стор 139
16. Моделювання психосоматичних процесів у рекламній діяльності стор 148
17. Маркетингові аспекти корпоративної соціальної відповідальності в контексті інноваційного розвитку бізнес-структур стор 155
18. Організація, що навчається: світовий досвід та українські реалії стор 162
19. Аналіз реклами служби крові в друкованих ЗМІ (на прикладі Сумського обласного центру служби крові) стор 170
20. Кібербезпека як складова економічної безпеки України стор 180
21. National security and public administration стор 187
22. Комплексний підхід у публічному управлінні пенсійною системою як один із напрямів євроінтеграційного поступу України стор 194
23. Особливості розвитку та результати державного управління в Україні за період незалежності (публіцистично-науковий нарис про вирішення управлінських, філософсько-ідеологічних проблем у державі) стор 204

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.