logo logo

1. Вплив погодних факторів на ефективність виробництва пивоварного ячменю стор 7
2. Оцінювання сучасного стану розвитку мисливського господарства України стор 18
3. Складові підвищення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад в умовах сталого розвитку стор 33
4. Організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємствах стор 40
5. Структурно-динамічні особливості зайнятості населення у сфері послуг України стор 50
6. Assessment of the Ukrainian regional infrastructure development taking intoaccountitsinclusiveness стор 59
7. Парадигма стратегічного обліку стор 67
8. Стан та тенденції розвитку організації документообігу в інформаційній системі управління підприємством стор 79
9. Бухгалтерський доробок української діаспори у першій половині xx ст. та його використання в системі фахового шкільництва Східної Галичини: історико-генетичний аналіз стор 90
10. Esg рейтинги компаній – сутність та особливості формування стор 104
11. Таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами: практичні аспекти стор 114
12. Особливості здійснення казначейського контролю у бюджетній сфері стор 122
13. Оцінювання фіскальної та регулюючої ролі податку на додану вартість стор 129
14. Моделювання та аналіз надходжень податку на додану вартість: окремі питання застосування в Україні стор 137
15. Доларизація в країнах Центральної та Східної Європи: сутність, ґенеза, взаємозв’язки стор 149
16. Motivational component of personnel management стор 161
17. Фактори забезпечення конкуренто-спроможності підприємства стор 167
18. Теоретичні засади концепції управління стійким розвитком підприємства стор 175
19. Ринок логістичних послуг України: сучасний стан, проблеми, перспективи стор 185
20. Науково-методичні підходи до аналізу ефективності використання виробничого потенціалу підприємства стор 193
21. Нововведення у сфері публічних закупівель в Україні стор 202
22. Особливості впливу інвестицій у відновлювальну енергетику на рівень життя населення на глобальному рівні стор 212

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.