logo logo

1. Науково-економічні основи формування адаптивності підприємств харчової галузі України стор 7
2. Енергозбереження – основний тренд енергетичної політики підприємств: зарубіжний досвід стор 16
3. Захист цивільного населення України в контексті гібридної війни стор 26
4. Удосконалення інструментів облікового відображення об’єктів необоротних активів стор 37
5. Електронний документ як елемент цифрової трансформації суб’єктів економіки стор 44
6. Питання економічної сутності, класифікації та методів обліку витрат на виробництво молокопереробної галузі стор 52
7. Соціальна звітність як елемент бізнес-стратегії суб’єктів ринку стор 62
8. Особливості цифрової трансформації обліку стор 70
9. Особливості обліку та організації оплати праці у сфері проектного банківського менеджменту стор 77
10. Особливості облікового відображення операцій з давальницькою сировиною в закладах ресторанного господарства стор 87
11. Об’єднана звітність з єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору: новації 2021 стор 96
12. Демократизація банківської системи в умовах розвитку цифрових технологій стор 103
13. Планування ділової кар’єри менеджера в сучасних умовах стор 112
14. Використання психологічних аспектів соціальної відповідальності в управлінні підприємством стор 119
15. Управління процесами трансформації організаційних знань як інструмент використання інтелектуального потенціалу промислового підприємства стор 128
16. Особливості діяльності бізнес-систем у глобальному бізнес-просторі: управлінський аспект стор 138
17. Управління залученістю персоналу: концепція та оцінювання стор 151
18. Глобальна конкуренція: роль та місце у системі маркетингового середовища стор 159
19. Дослідження та формування механізму продажу стор 166
20. Дослідження стану розвитку меблевої промисловості України в сучасних умовах господарювання стор 174

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.