logo logo

1. Створення й тестування моделі освітньо-наукової діяльності закладу освіти: технологія, оцінювання якості, соціально-економічний вплив стор 7
2. Соціальна інфраструктура територіальних громад: інтереси стейкхолдерів стор 14
3. Вплив корупції на тіньовий ринок праці стор 24
4. Детермінація природних активів територіальних громад: теоретичний дискурс стор 31
5. Оцінювання взаємозв’язку тінізації економіки та інфляційних процесів в Україні стор 44
6. Ключові інститути-новатори економічних перетворень стор 50
7. Врахування принципів циркулярної економіки при формуванні бізнес-моделі підприємства стор 62
8. Вдосконалення складу звітності як шлях до підвищення інвестиційної привабливості підприємства стор 69
9. Управлінський облік як бізнес-процес молокопереробного підприємства стор 76
10. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку транспортно-логістичного обслуговування вітчизняних промислових підприємств стор 83
11. Аналітичне оцінювання структури дохідної частини місцевих бюджетів за умов фінансової децентралізації стор 95
12. Корпоративно-соціальна відповідальність ЗВО як конкурентна перевага на ринку освітніх послуг стор 103
13. Управління інтегральним рівнем конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування стор 110
14. Аналіз підходів до формування конкурентної стратегії розвитку підприємства стор 118
15. Напрями ефективної системи прийняття управлінських рішень на прикладі підприємства сільськогосподарського машинобудування стор 129
16. Використання еврестичних методів у маркетинговому моделюванні стор 137
17. Засади розвитку координування як емерджентної якості ланцюга поставок інвестиційних товарів стор 146
18. Вплив пандемії на діяльність стартап-проектів стор 153
19. Дослідження сталого інклюзивного економічного зростання держав у контексті забезпечення гендерних балансів стор 161
20. Інтеграція України до ринку цінних паперів Європейського Союзу стор 168

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.