logo logo

1. Інструменти оптимізації освітньої мережі стор 7
2. Великі дані та їх роль у формуванні цифрової економіки стор 16
3. Громадянськe суспільство в контексті розвитку інституту туризму стор 22
4. Медична реформа: вихідні інституціональні, організаційно-економічні засади та регіональні особливості реалізації (на прикладі Луганської області) стор 33
5. Збалансований розвиток туристичної галузі Дніпропетровської та Запорізької областей стор 43
6. Світовий досвід державної підтримки готельного бізнесу стор 52
7. Діджиталізація діяльності підприємств: тенденції, цифровий облік, перспективи стор 59
8. Стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств стор 71
9. стор 79
10. Моделювання ефективності управління кредитним портфелем стор 89
11. Вплив індикативної собівартості на формування фінансового потенціалу закладів вищої освіти України стор 102
12. Аналіз необхідності дерегуляційних процесів бізнес-середовища в Україні з урахуванням міжнародного досвіду стор 111
13. IT-сектор в умовах пандемії: виклики та шляхи подолання стор 122
14. Закордонний досвід стимулювання збуту послуг та його застосування на українському ринку стор 133
15. Застосування зарубіжних методів мотивації праці на українських підприємствах стор 140
16. Корпоративне управління у банківському секторі національної економіки: проблеми та шляхи їх вирішення стор 148
17. Управління формуванням організаційної культури підприємства стор 158
18. Характеристика механізму створення та використання інтелектуального капіталу вітчизняних машинобудівних підприємств в умовах переходу до економіки знань стор 165
19. Дослідження стану розвитку та забезпеченості основними засобами металургійної промисловості України стор 178
20. Фінансові центри нових індустріальних країн у фінансовій архітектурі світу стор 188

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.