logo logo

1. Інвестиційна привабливість індустрії туризму в теперішніх умовах стор 7
2. Сучасний стан та проблеми розвитку в’їзного туризму в Україні стор 14
3. Система оцінювання фінансової стійкості суб’єктів господарювання в умовах глобальних викликів стор 20
4. Національні ділові культури: методологія та науково-практичні цілі дослідження стор 33
5. Упровадження соціальних та екологічних інновацій міст Західної України стор 43
6. Вплив пандемії на франчайзинг стор 50
7. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства стор 59
8. Проблеми малого бізнесу в Україні та шляхи їх подолання стор 69
9. Внутрішній аудит в управлінні економічною безпекою підприємства: актуальні аспекти стор 77
10. Підходи стратегічного управління у контексті забезпечення розвитку туристичної індустрії стор 85
11. Сучасні тенденції розвитку соціальної відповідальності в управлінні персоналом стор 92
12. Інструментальне забезпечення менеджменту конкурентоспроможності установ сфери послуг стор 99
13. Соціальна відповідальність та особливості реалізації проектів для підвищення її рівня стор 108
14. Роль сегментації ринку у вивченні поведінки споживачів стор 116
15. Роль прогнозування в сиситемі управління бізнесом стор 123
16. Особливості реалізації основних принципів податкової системи в Україні стор 133
17. Сімейний бізнес: порівняння з несімейним, ключові відмінності та особливості функціонування стор 140
18. Продовольча безпека у світі: поточний стан стор 151
19. Глобальні пожежі, стихійні лиха: катастрофічні наслідки для людства – можливі стор 161

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.