logo logo

1. The importance of human potential and human capital in sustainable development стор 5
2. Оцінювання конкурентних переваг підприємств на основі показників фінансово-економічної діяльності стор 13
3. Перспективи використання водню як енергетичного ресурсу стор 23
4. Визначення впливу енергетичної стратегії України на ефективність управління підприємством стор 30
5. Кластеризація постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи за ступенем економічної нерівності стор 41
6. До питання аналізу комерційних та маркетингових ризиків: теоретичний аспект стор 53
7. Реалізація концепції кластерної економіки в системі бухгалтерського обліку стор 64
8. Програмне забезпечення бухгалтерського обліку: вимоги роботодавців стор 70
9. Формування системи фінансово-економічної безпеки на підприємстві стор 78
10. Моделювання вітрини даних розповсюдження-замовлення-продаж із використанням OLAP – технологій стор 85
11. Пенсійна реформа у Франції як баланс між адекватністю та стабільністю стор 95
12. Крос-культурні аспекти ведення ділових переговорів стор 103
13. Аналіз стану процесу міграції українського населення в розрізі внутрішньодержавного та міжнародного рівнів стор 110

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.