logo logo

1. Інвестиційна діяльність підприємств в короно-кризисних умовах стор 7
2. Аналізування та оцінювання виконання місцевих бюджетів територіальних громад Волинської області як складова забезпечення їх конкурентоспроможності стор 15
3. Соціальна безпека: нові виміри в сучасному глобальному середовищі стор 21
4. Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в Україні стор 30
5. Діджиталізація документообігу на підприємстві: особливості сервісного забезпечення стор 37
6. Особливості обліку та оподаткування сфери торгівлі у сполучених штатах Америки стор 46
7. Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансового стану кредитної спілки стор 55
8. Оцінювання національного інноваційного потенціалу України стор 64
9. Основні напрями удосконалення управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням охорони здоров’я в умовах отг у повоєнний період стор 72
10. Чинники глобальних змін у міжнародній торгівлі та військова агресія росії: вплив на розвиток експортної діяльності регіонів України стор 82
11. Вплив провідних азіатських транснаціональних корпорацій на економіки країн світу стор 92
12. Імпортна політика: загальні цілі та актуальні проблеми України стор 105
13. Концептуальні засади інституційного розвитку світової фінансової архітектури стор 112
14. Кореляційний аналіз волатильності криптовалют світу стор 122
15. Дослідження рівня успішності процесів комерціалізації в країнах світу стор 134

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.