logo logo
  

Про нас


РОЗПОЧАТО НАБІР НАУКОВИХ СТАТЕЙ У № 5 (90) 2024 р.!


Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 науковому фаховому журналу «Галицький економічний вісник» присвоєна категорія «Б».

Галицький економічний вісник — науковий журнал в галузі економічних наук, який видає Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Приймаються до друку наукові праці за галуззю науки – економіка, за наступними науковими спеціальностями:

051 - Економіка
071 - Облік і оподаткування
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073 - Менеджмент
075 - Маркетинг
076 - Підприємництво та торгівля
281 - Публічне управління та адміністрування
292 - Міжнародні економічні відносини

DOI: 10.33108/galicianvisnyk_tntu

Журнал «Галицький економічний вісник» (ISSN: 2409-8892)  засновано у 2004 році (свідоцтво про державну реєстрацію №17319-6089ПР серія КВ від 19.08.2010 р.). Журнал є науковим фаховим виданням. 

Відомості про державну реєстрацію: внесено до Державного Реєстру суб’єктів у сфері медіа (Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 18.01.2024 р. № 117).

Ідентифікатор медіа: R30-02531

Мета та тематична спрямованість Вісника — висвітлення актуальних проблем економіки та шляхів їх вирішення за допомогою досліджень, нових наукових підходів, аналізу економічних аспектів роботи підприємств та установ, а також питань удосконалення діяльності.

Журнал виходить 6 разів на рік у журнальному варіанті.

Електронні версії статей Галицького економічного вісника з 2009 року розміщуються в інституційному репозитарії  ELARTU.

До друку приймаються статті з результатами власних оригінальних досліджень, що мають наукову і практичну значущість і не публікувалися досі. До друку не приймаються суто оглядові статті. Вимоги до оформлення статті можна переглянути тут.

Редколегія здійснює внутрішнє рецензування статей.

Головний редактор журналу – Співак Сергій Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

 

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Відкритий доступ: Журнал "Галицький економічний вісник" дотримується політики відкритого доступу (open access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви. Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій... Дивись розділ Публікаційна етика.

Усі статті проходять перевірку на плагіат з використанням Системи Антиплагіату на інтернет порталі Strikeplagiarism.com та Системи Антиплагіату на інтернет порталі Unicheck.com. До розгляду приймаються статті з максимальми значеннями коефіцієнтів подібності КП1 - 20 %, КП 2 - 5 % для системи Strikeplagiarism та з рівнем оригінальності тексту понад 85 % для системи Unicheck.

Статті журналу індексуються у науково-метричних базах Index CopernicusGoogle Scholar, CrossrefEBSCO та ULRICHSWEB Global Serials Directory.


Журнал входить в 10 кращих видань України за показниками цитувань в Google Академії

 

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.